Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Architektura – Tematická řada: Velké dějiny zemí koruny české

Komu je publikace primárně určena? Celé téma je bráno velmi zeširoka a podílelo se na něm velké množství autorů převážně působících při Ústavu dějin umění AV ČR. Již v krátké anotaci je na začátku knihy uvedeno, že tato publikace navazuje na základní řadu o historii, kde zmíněné téma může být probráno pouze v dějinných souvislostech. Tato objemná práce čítající přes 800 stran přináší souhrnné poznání o naší architektuře. Potěšeni budou tudíž čtenáři doplňující základní informace o známých stavbách. Pro náročnějšího čtenáře jsou k bádání poskytnuty zajímavé dochované materiály z archivů a zachycení fragmentů z budov.

Počátek knihy je věnován stavbám Velké Moravy, i když názory archeologů jsou s již zavedenou zvyklostí většinou protichudné, neboť by raději viděli zmapování staveb i ze starší doby.

Architektura, zdroj: www.paseka.cz

Architektura, zdroj: www.paseka.cz

Po této etapě navazuje výstavba přemyslovských sídel, není zapomenuto ani na éru renesance v našich zemích. Baroko se prosazuje až po konci Třicetileté války a autoři knihy nezapomněli ani v této kapitole na zajímavé půdorysy většinou klášterních budov.

Nechybí ani zmapování klasicismu a střídání stylů s archaickými prvky (neobaroko, neogotika a neorenesance). Secese a navazující funkcionalismus je pojat s jasně danými fakty, ale velmi stručně, uvedeny jsou pouze nejdůležitější stavby, autoři jsou též zařazeni systematicky po sobě, ale bez více podrobností o jejich dalším tvůrčím životě a tvorbě.

Kapitola sama pro sebe je architektura druhé poloviny minulého století a pluralismus přelomu 20. a 21. století. I poslední stránky zaměřující se k tomuto tématu jsou značně redukovány, ale podávají jasný pohled na stavby, které vzbudily nadšení i značnou nevoli. Známá hesla nejen historiků umění jsou porušování krajinného rázu, ale i návrat k ekologickým stavbám v posledních letech, vše je ovšem velmi objektivně napsáno.

Že se jedná o velmi kvalitní studijní materiál napoví i obsáhlý poznámkový aparát a řejstřík jmenný a věcný. Jedinou výtku směřuji k obrazové dokumentaci. Nevím, o kolik by se prodražily větší barevné ilustrace na křídovém papíře, ale určitě by podtrhly celé snažení fundovaných autorů. Uvedených příloh je celá řáda, ale malé a občas nevýrazné obrazy zanikají v hutně psaném textu. Určitě bylo bráno v potaz udržet celou řadu v jasně zavedených kolejích, ale porušení hranic by nebylo na škodu a lahodilo by oku nejen laického čtenáře. Celá řada se u mnohých stala chloubou knihovny a i tato publikace najde své místo v poličce, a přitom nabídne další dílo, na kterém si jeho tvůrci dali záležet.

Název: Architektura – Tematická řada: Velké dějiny zemí koruny české
Editor: Petr Kratochvil
Nakladatelství: Paseka, 2009
ISBN: 978-80-7432-001-9.