Ekonomizace prostoru

ekonomizace.indd
Obálka knihy, Zdroj: academia.cz

Kniha „Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945“ od Richarda Němce se zabývá vlivem nacistického režimu na urbanismus a architekturu ve střední a východní Evropě v období 1938 až 1945. Důležitým aspektem knihy je zkoumání, jak bylo územní a prostorové plánování, urbanismus, architektura a stavitelství obecně podřízeno cílům nacionálního socialismu, zejména v rámci snahy o rozšíření nového německého životního prostoru prostřednictvím okupace střední a východní Evropy.

Richard Němec-Tobler získal za publikaci cenu DAM Architectural Book Award 2020 jako knihu roku. Dějiny architektury jdou ruku v ruce s režime, který rád staví své památníky. Staré musí ustoupit novému. Architekti třetí říše sloužili vyššímu principu německé velkoříše. Co na plat, že se sen rozplynul jako pára nad hrncem. Místo nového životního prostoru Němci utíkali před postupující rudou armádou a osídlovací plány vzaly za své.

Autor v knize analyzuje generální osídlovací plány ve vybraných centrálních místech, jako jsou české Sudety (Liberec, Karlovy Vary, Ústí a Opava), Protektorát Čechy a Morava (Praha a Brno), území bývalého Slovenského štátu za fašistické vlády (Bratislava) a v Polsku (Varšava, Krakov, Vratislav). Knihu charakterizuje důraz na moderní charakter nacismu, který se prosadil prostřednictvím architektonických a urbanistických intervencí. Zvláštní pozornost je věnována roli profesionálních skupin plánovačů a hodnocení osobních sítí, kde návrh a výstavba nebyly často v rukou pouze nacistických plánovačů z Německa, ale zapojovali se do nich i místní odborníci. Velkou aktivitu vyvíjeli pražští architekti a nutno podotknout, že se podíleli na plánech germanizace.

Studie si klade za cíl vědecky zhodnotit dichotomii mezi ideologickými a socioekonomickými faktory, které tuto kolaboraci formovaly. Kniha je bohatě dokumentovaná a představuje důležitý příspěvek k pochopení komplexního vlivu nacismu na urbanismus a architekturu ve střední a východní Evropě.

Kniha „Ekonomizace prostoru“ je dostupná v pevné vazbě, má 784 stran a byla vydána v roce 2024 nakladatelstvím Academia. Originální německý název knihy je „Die Ökonomisierung des Raums“ a do češtiny ji přeložil Vladimír Čadský.

ekonomizace.indd
Obálka knihy, Zdroj: academia.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

 • Střešní zahrady a zelené střechy2. ledna, 2022 Střešní zahrady a zelené střechy Nakladatelství GRADA vydává další zajímavý titul z oblasti stavebnictví a architektury. Tentokrát se s kolektivem Jitky Dostálové soustředí na souhru architektury s přírodou v tom nejužším […]
 • Výstavy o architektuře a umění ve veřejném prostoru v Karlovarském kraji 21. srpna, 2013 Výstavy o architektuře a umění ve veřejném prostoru v Karlovarském kraji Dvojice na sobě nezávislých výstav – Umění v Chebu (Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti) a Architektura Karlových Varů (výstava o architektonickém dědictví lázeňského […]
 • Orbity smrti: Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939-194531. března, 2024 Orbity smrti: Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939-1945 „Silnější pokolení vypudí slabé, neboť touha po životě ve své poslední podobě vždy znovu rozbije všechna směšná pouta tzv. humanity, aby na její místo nechala nastoupit humanitu přírody […]
 • Historie koncentračního tábora Mauthausen11. března, 2024 Historie koncentračního tábora Mauthausen „Mortuorum sorte discant viventes = z osudu mrtvých ať se poučí žijící“ Autor publikace, Rakušan s českými kořeny Hans Maršálek, má k táboru vztah mnohem bližší, než by bylo zdrávo. Byl […]
 • Vězeň na útěku24. února, 2024 Vězeň na útěku Fascinující svět za vysokými zdmi nepropustných věznic obehnaných ostnatým drátem, zůstává pro mnohé z nás, naštěstí, španělskou vesnicí a můžeme se jen dohadovat, co vše může v tomto […]
 • Ulice aneb Inspirativní městské třídy světových metropolí9. února, 2024 Ulice aneb Inspirativní městské třídy světových metropolí "Ulice: Inspirativní městské třídy světových metropolí" od architekta Aleše Dominika je fascinujícím průvodcem do srdce městských prostor, které nás obklopují a tvoří podstatnou část […]
 • Růst. Od mikroorganismů po megapole25. ledna, 2024 Růst. Od mikroorganismů po megapole Kniha Růst: Od mikroorganismů po megapole od emeritního profesora Václava Smila je prostě ohromující nejen svým rozsahem a počtem stran (přes 800 stran), ale především svou nadčasovostí. […]
 • Dvory a rezidence v proměnách času13. ledna, 2024 Dvory a rezidence v proměnách času Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu Akademie věd České republiky oslavilo v roce 2023 desetileté výročí činnosti. Při této příležitosti představili přední […]
 • Seznamte se s dějinami architektury!8. listopadu, 2023 Seznamte se s dějinami architektury! Stavitelské mistrovství lidstva se jako červená nit vine dějinami od jednoduchých přístřešků z větví a hlíny stavěných 10 000 let před naším letopočtem až po současné futuristické […]
 • Stopy evropských zvířat29. října, 2023 Stopy evropských zvířat "Stopy Evropských zvířat" se jeví jako monumentální encyklopedické dílo, nezbytné pro každého nadšence do divoké přírody a stopování zvířat v evropském kontextu. Vytvořená s ohromnou péčí […]
 • Dědečku, vyprávěj o světě18. února, 2022 Dědečku, vyprávěj o světě Ladislav Špaček je mimořádně kultivovaný člověk. Doprovázel po dlouhá léta Václava Havla jako jeho mluvčí.  Jako mluvčí byl vždy precizní, s kultivovaným projevem, s perfektní znalostí […]
 • Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse13. listopadu, 2020 Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse Díky pátečnímu home office jsem v deset ještě v pyžamu, když zazvoní pošťačka. Žlutá bublinková obálka je pěkně těžká. Aby ne - skrývá se v ní PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY z nakladatelství […]