Černá Amerika a její bohové II.

Přečtěte si i první díl.

Macumbacandomble a batuque patří do skupiny brazilských černošských kultům. „Nejafričtější“ z nich je candomble,  které má své centrum v městě Bahía, kde vznikla řada svatyní tohoto náboženství. Ještě v polovině 19. století se afričtí obyvatelé Bahíe hlásili k islámu, jenž se sžil s tradičními jorubskými kulty, v druhé polovině 19. století se však Afrobrazilci vrátili k původním jorubským náboženským představám. V kultu candomble hrají významnou roli jednotliví oríšové.  Každý věřící je zasvěcen jednomu z nich, přičemž jsou tito oríšové ztotožňováni s katolickými světci. Každý z oríšů je uctíván v některém dni  týdne (Jorubové měli původně pětidenní kalendář, nyní už používají sedmidenní). Kněžkami tohoto kultu jsou výhradně ženy, jejichž vůdkyní je manželka boha označovaná také jménem mae do santo, její zástupkyní je malá matka, která má na starosti zasvěcování věřících. Nejvyšším bohem je Olorun, nejvýznamnějším Orixala. Tito dva bohové jsou v candomble identifikováni s křesťanským Bohem-otcem a Ježíšem Kristem. K významným bohům patří i Xango (bůh bouřek) se třemi manželkami představujícími v původním náboženství patronky tří nigerijských řek  a bohyně lovu Ochosí. Bohové jsou spojováni s barvami, pokrmy a symboly (Xango – červená, pečené kuře a dvojstranná sekera, Ochosí – zelená, luk a šípy).

Původně jorubské oríšy uctívají také příslušníci dalšího afrobrazilského kultu batuque, jehož centrem se stal přístav Porto Alegre.  Na rozdíl od candomblistů však vyznavači kultu batuque neidentifikují Orixalu (batuque ho nazývá jiným jménem Obatala) s Ježíšem Kristem, ale s Duchem svatým.

Méně africkou variantou afrobrazilského synkretismu je riodejaneirská macumba.  Jejím základem je náboženství angolských a konžských bantuských černochů.  Macumbské obřady probíhají tak, že věřící kreslí do podlah svatyní symboly jednotlivých bohů, kteří do nich vstupují prostřednictvím média.  Kněžími jsou výhradně muži.  Hlavního obřadníka však vždy při mši doprovází skupina bíle oděných žen,  jimž macumbisté říkají filhas do santo. Ty při přednesu náboženských písní zpravidla upadají do hlubokého transu. Vedle oríšů hraje v macumbě významnou roli i kult předků a duchové afrických kněží (pretos velhos). Macumbisté uctívají rovněž duchy převzaté z náboženských představ indiánů  z kmene Tupí.

Afrobrazilské kulty jsou tedy značně rozmanité. Je to dáno intenzivním kontaktem s Afrikou, který pokračoval i v době, kdy byl obchod s otroky již zrušen – řada afrobrazilských kněží studovalo v Africe,  své pravlasti. Svou roli sehrály rovněž zeměpisné poměry Brazílie,  kde na rozlehlém území žije mnoho milionů Afroameričanů.

Díl třetí.

Více z LaCultury...

Pracující student. Píše převážně o knížkách, politice a Latinské Americe.