Co předcházelo pádu Berlínské zdi III. – vymezení hranic

Budova Reichstagu - únor '09, autor: Michal Prouza

Na webu LaCultura.cz najdete také první a druhý díl.

Prvního září 1948 byla v Bonnu ustavena Parlamentní rada pověřená vypracováním ústavy nového německého státu, v jejímž čele stál předválečný politik a bývalý vězeň nacistického režimu Konrad Adenauer. Dne 23. května vstoupil v platnost tzv. Základní zákon zdůrazňující celoněmeckou jednotu, tomuto zákonu však zůstal i nadále nadřazen Okupační statut.

Budova Reichstagu - únor '09, autor: Michal Prouza
Budova Reichstagu - únor '09, autor: Michal Prouza

V polovině srpna 1949 se uskutečnily první poválečné svobodné volby do Spolkového sněmu, v nichž zvítězila CDU-CSU (31 %), druhá skončila sociální demokracie SPD (29,2 %), třetí skončila FDP s jedenácti procenty a čtvrtá KSN s necelými šesti procenty hlasů. Proces formování Spolkové republiky Německo byl završen 7. září 1949 zvolením bývalého starosty Konrada Adenauera do funkce kancléře a historika Theodora Heusse do funkce prezidenta. Sovětská okupační správa odpověděla zrychlením jednání o vzniku Německé demokratické republiky a 30. května byla schválena ústava tohto nového státu. Krátce poté, co oficiálně vznikla Spolková republika Německo, vyhlásila prozatímní východoněmecká sněmovna vznik Německé demokratické republiky v čele s prezidentem Wilhelmem Pieckem a sociálnědemokratickým premiérem Otto Grotewohlem.

Jak Spolková republika Německo, tak Německá demokratická republika se považovaly za legitimního nástupce předválečného Německa. Spolková republika dokonce schválila v této souvislosti Hallsteinovu doktrínu, která neuznávala nově vzniklou Německou demokratickou republiku jako samostatný stát. Rozdělením Německa na dva samostatné celky byly také vymezeny hranice mezi oběma velmocemi soupeřícími o globální hegemonii, tedy USA a SSSR. Místo jednotného politického a hospodářského celku zakotveného již v Postupimských dohodách se poválečné Německo stalo bodem, kolem něhož  oscilovala dvě soupeřící centra bipolárního systému, postupně upevňující své mocenské postavení. Kdo bude hrát první housle v mocenském soupeření již bylo zřejmé, velkým otazníkem však zůstal další osud rozděleného Německa. (pokračování příště).

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi V. – druhá krize18. prosince, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi V. – druhá krize V únoru 1960 schválila Lidová sněmovna NDR zákon o Národní radě obrany, jejímž předsedou se stal Walter Ulbricht, který se po smrti prezidenta Wilhelma Piecka stal i předsedou nově […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi II. – německá otázka26. října, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi II. – německá otázka Poválečné období nebylo rozhodně obdobím klidným, naopak na povrch vyplouvaly dosud skryté konflikty mezi USA a SSSR. Probíhal spor o úžiny Bospor a Dardanely, rozhořela se občanská válka […]
 • Berlínská zeď nenávratně padá9. listopadu, 2009 Berlínská zeď nenávratně padá 9. listopadu 1989 ráno zatím nikdo nic netušil, teplota se sotva vyšplhala k desíti stupňům. Pracovní skupina čtyř úředníků na ministerstvu vnitra v Mauerstrasse dostala za úkol pozměnit […]
 • 7. listopadu, 2009 Podívejte se, jak U2 zbořili Berlínskou zeď Výročí pádu Berlínské zdi využila hudební stanice MTV, která v Berlíně ve čtvrtek 5. listopadu rozdávala Evropské hudební ceny MTV. S udílením byl spojen i mini-koncert irských U2, kteří […]
 • John Kennedy: Ich bin ein Berliner26. října, 2009 John Kennedy: Ich bin ein Berliner Až dva roky po stavbě Berlínské zdi považoval prezident USA za vhodné navštívit rozdělený Berlín. Ačkoli USA, tehdejší hlavní hráč v partii zvané studená válka, se k aktu stavby Berlínské […]
 • Hagen Koch – Východoněmecký voják, který „načrtl“ zeď u Checkpoint Charlie19. října, 2009 Hagen Koch – Východoněmecký voják, který „načrtl“ zeď u Checkpoint Charlie Čerstvě ženatý jednadvacetiletý voják a v té době upřímně věřící komunista, který do SED (Sjednocené socialistické strany Německa) vstoupil v devatenácti letech, po naléhání a nátlaku […]
 • Hvězdná fotografie Berlínské zdi – Conrad Schumann dezertuje12. října, 2009 Hvězdná fotografie Berlínské zdi – Conrad Schumann dezertuje Původem strážce hranic NDR, několik cigaret, pár metrů běhu, skok přes ostnaté dráty, světoznámá fotografie a devatenáctiletý Schumann byl na západě. Pouze o rok starší fotograf a […]
 • Gunter Liftin: První oběť zdi5. října, 2009 Gunter Liftin: První oběť zdi Günter Liftin patřil mezi takzvané "pendlery", bydlel s rodiči a bratry na východoberlínském předměstí Weissensee a jako vyučený krejčí jezdil denně do práce do Západního Berlína. Dům […]
 • Co předcházelo pádu berlínské zdi VI. – finále21. prosince, 2009 Co předcházelo pádu berlínské zdi VI. – finále Šedesátá a sedmdesátá léta 20. století znamenala oteplení vztahů mezi oběma velmocemi. Toto oteplení se odrazilo i v politickém vývoji Německa. V roce 1971 nahradil v čele Státní rady […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi IV. – Montánní unie16. listopadu, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi IV. – Montánní unie Již před druhou světovou válkou vznikala řada projektů evropské integrace - připomeňme projekt Spojených států evropských z roku 1926, u jehož zrodu stál hrabě Richard Coudenhove-Kalergi, […]
 • Bernauer Straße: Poslední kusy zdi21. září, 2009 Bernauer Straße: Poslední kusy zdi Za necelé dva měsíce si svět připomené uplynutí 20 let od pádu berlínské zdi, zbylo z ní však něco? Stejně jako si před jejím vztyčením nikdo takovou stavbu neuměl ani představit, dnes […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi I.28. září, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi I. Abychom pochopili události, které nastaly v Evropě v průběhu druhé poloviny 20. století, musíme se vrátit do období konce druhé světové války. Druhá světová válka měla na rozdíl od první […]

Pracující student. Píše převážně o knížkách, politice a Latinské Americe.