Raymond Chandler: Marlowovo melancholické sbohem

Rytíř se špetkou bázně

Raymond Chandler

Phil Marlowe se zrodil z bezejmenných postav soukromých detektivů, kterými Chandler v meziválečném období obohacoval pulpové magazíny Black Mask či Dime Detective. První román s cynickým hrdinou se silným smyslem pro spravedlnost nazvaný Hluboký spánek spatřil světlo světa v roce 1939, Sbohem buď, lásko má pak o rok později. Chandler tak inspiroval celou řadu filmových, literárních či divadelních děl a významně přispěl ke vzniku specifického žánru tzv. „detektivek drsné školy“ (hard-boiled school). Marlowe se pohybuje ve světě gangsterů, mafiánů, barových tanečnic, šarlatánů
a zkorumpovaných policistů, kteří přes svoji nízkost a korupci neztrácejí jistou dávku lidskosti. Soukromý detektiv proplouvá tímto prostředím bezúhonně jako svérázný bojovník za lidská práva. Přesto mezi sebou
a špínou světa, proti které se staví, neklade pohrdlivý odstup. Díky svému statutu částečného vyvržence společenského řádu je k rozmanitým produktům městského miazmatu poměrně empatický. Rozdíl je u něj kladem především v limitech, které má každý nastavené odlišně. Ty jeho jej předurčují k existenci soukromého očka, neboť se nehodlá přizpůsobovat institucionálním nešvarům (jeho někdejší kariéra u policejního sboru se rozpustila silou vnějších okolností). Zdravý rozum si pak uchovává verbálním sarkasmem, jenž v podobě ustavičného glosování tvoří životodárnou mízu samotného textu.

Zubr a spol.

Děj knihy je poměrně komplikovaný. Proplétá se skrze zdánlivě osamocené zločinné události, které se nakonec vzájemně usouvztažní. Příběhy Raymonda Chandlera rozhodně nejsou schematické, stejně jako jeho fikční světy nejsou jednoduše černobílé. I když se narativní zauzlení nakonec rozmotají a propojí, jeho prvky netvoří zcela uzavřený systém v té míře, jak je tomu u klasických detektivních textů „křížovkářského“ typu obvyklé. Vždy zůstane něco nedokončeného, nevyjasněného, tvořícího okraj jiných (možných) příběhů. Na začátku románu se Phil Marlowe náhodou dostane do společnosti nadlidsky silného recidivisty Zubra Malloye. Ten jakoby nedopatřením zastřelí černošského majitele místní knajpy, když plný žárlivosti hledá svoji femme fatale – tanečnici Velmu. Marlowovi není zcela po chuti, že je coby svědek zatažen do policejního vyšetřování. Ve snaze vystopovat Velmu navštíví někdejší spolumajitelku inkriminovaného podniku, toho času beznadějnou alkoholičku Jessie Florianovou, čímž spustí sérii konsekvencí, jejichž provázanost se zdá být na první pohled spíše dílem náhody. Na scénu se postupně dostává řada barvitých charakterů včetně typických postav zkorumpovaných policejních důstojníků, mafiánských kmotrů, či vyděračů bohatých dam.

Emancipované hrdinky jsou protikladem "temných" femme fatale (Sbohem buď, lásko má, E. Dmytryk, 1944)

Dáma, pro kterou se zabíjí

Temnou postavu osudové Velmy, tvořící iracionální propast decimující mužské city i jejich fyzická těla, komplementárně doplňuje pozitivní element ženskosti v emancipované postavě Anny Riordanové. Femme fatale „drsných“ detektivek je jakousi verzí temné Lilith, přičemž jejím opozitem je často nevinná či zkrátka jen pozitivní ženská postava, která hrdinu chápe a někdy i miluje. Ten ačkoli zpravidla končí v náručí „hodné“ ženy, sexuálně je přitahován spíše jejím „zlým“ protikladem. Zdá se, že komplexní hrdinka zahrnující oba póly by byla pro muže moc složitá, „temná“ versus „světlá“ je tedy přehlednější členění. Marlowe přitahovaný Velmou se od ní nakonec nenechá svést vědom si z toho plynoucího nebezpečí. Anna Riordanová jako zástupce pozitivní stránky ženství u Chandlera přestává být pasivní figurkou – je emancipovaná a inteligentní. Přesto u ní Marlowe nezakotví, jelikož jej pojetí bezpečného přístavu neláká. Je bludným Holanďanem, osamělým vlkem, nesmí se trvale vázat. Stejně jako většina dalších „případů“ Phila Marlowa je i Sbohem buď, lásko má audiovizuálně ztvárněna. Za pozornost stojí minimálně klasická filmová adaptace Edwarda Dmytryka (orig. název Murder, My Sweet) z roku 1944 a snímek Dicka Richardse (orig. název Farewell, My Lovely) z roku 1975 s Robertem Mitchumem v hlavní roli. Komu nestačí kniha a nespokojí se ani s její filmovou adaptací, může zvolit kompromis: Mladá fronta začala vydávat Chandlerovy „drsné“ detektivky také jako audioknihy. Prozatím je k dispozici Hluboký spánek načtený hlasem „mazaného Filipa“ Tomáše Hanáka, ale lze předpokládat, že nezůstane osamocen.

Osamělý vlk

Marlowe je do akce často jakoby nucen vnitřním puzením (Sbohem buď, lásko má, E. Dmytryk, 1944)

Určité vysvětlení vysoké popularity Phila Marlowa (a některých dalších detektivních postav „drsné školy“) spočívá v teorii, že se jedná o ideální kvintesenci archetypálního ztvárnění osamělého bojovníka za spravedlnost oběti v morálně vykolejeném prostředí. Poměrně obsáhlou a velmi podnětnou studii na „marlowovské“ téma zformuloval filosof Miroslav Petříček v knize Majestát zákona: Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce (Herrmann & synové, 2000), následné interpretace tudíž vychází z tohoto textu. Trvalé napětí dané distancí mezi spravedlností, zákonem a právem předpokládá postavu pohybující se v tomto meziprostoru, která je do jisté míry odtržená od socializačních struktur společnosti. Pohyb významotvorného pole zakládajícího smysl spravedlnosti a zákona je takto schopna vnímat takřka fyzicky. Lze říct, že křivda na straně oběti vraždy (neboť odcizení života a okamžiku smrti je nejvyšší možná křivda), se do těla deteltiva vtiskává natolik, že nemůže jinak než se stát jejím zástupcem, vykonavatelem proti bezpráví. Vražda samotná sice nemůže být napravena, ale může být skrze vyšetřování alespoň odkryta a označena.

Phil Marlowe je tímto napravujícím hrdinou už z důvodu svého založení, které jej ponouká odkrývat mrtvá těla a vynášet akt zvůle na světlo. Odtud je pochopitelnější dvojsečnost jeho chování projevující se v jisté nechuti konat. Často se vydává po stopě jakoby nedobrovolně skrze vnitřní vynucení: „Popošel jsem k těm lítačkám a postavil se před ně. Teď se ani nepohnuly. Nemělo cenu do té věci strkat nos. Pročež jsem ty dveře otevřel a nahlédl dovnitř.“ Status outsidera je podmínkou této nutnosti, sarkasmus její doplňkovou komponentou. Zatímco policie pracuje pro „právo“, soukromý detektiv pracuje pro oběť. Na tomto základě je dobře patrný zásadní rozdíl mezi klasickou detektivkou (křížovkářskou) a detektivkou drsné školy. Sherlock Holmes jakožto její zástupce par excellence odkrývá vraždu a její okolnosti kauzálně vedoucí k pachateli čistě logickou rekonstrukcí (problematičnost této metody teď ponechme stranou). Na rozdíl od Phila Marlowa jej k vyšetřování nepodněcuje ani tak samotný fakt násilí, jako spíše intelektuální výzva. Vražda se tedy dostává do pozice anomálie, jíž lze logickou cestou vysvětlit a rozřešením ji symbolicky odstranit. Petříček k tomu píše: „Je to snad zvláštní, nicméně se vskutku zdá, že zejména v detektivních románech drsné školy není primární otázka, jak došlo ke zločinu, co k němu vedlo a jak byl vypátrán vrah, nýbrž: co donutilo (přimělo) soukromého detektiva jednat?

Lze jen dodat, že po dočtení druhé knihy Raymonda Chandlera zůstane čtenáři nejspíše lehce nahořklý pocit melancholie evokující již její melodramatický název. Ty, kterým kromě sladkobolného rezidua zůstal i dostatek entuziasmu pro následující marlowovské variace, jistě potěší informace, že Mladá fronta již vydala také třetí román Vysoké okno (2012), přičemž další tituly v řadě budou nejspíše brzy následovat.

Název: Sbohem buď, lásko má
Autor: Raymond Chandler
Počet stran: 256
Cena: 249 Kč
Vydal: Mladá fronta, 2011

Více z LaCultury...

 • Marlowova výška (Vysoké okno – Raymond Chandler)2. února, 2013 Marlowova výška (Vysoké okno – Raymond Chandler) Detektivky Raymonda Chandlera s proslulým soukromým očkem Philem Marlowem nepostrádají vtip, inteligenci, ale i silný sociálně-kritický rámec. Hlavní hrdina v nich ve společenském bahně […]
 • Sabine Dittrich na Čaji o páté1. června, 2018 Sabine Dittrich na Čaji o páté I když je Sabine Dittrich německá spisovatelka, má velmi ráda Česko a taky má spoustu českých přátel. Minulý rok vyšla v Mladé frontě její kniha Potomci mlčení a tenhle rok byla Sabine […]
 • Rok Hrabala 21. února, 2014 Rok Hrabala Už se nám blíží 28. březen a pokud samotné jaro k nám náhodou nezavítá, budeme moci zasednout v pohodlné křeslo u teplého krbu, přikrytí starými dekami, a otevřít si jedno mimořádné dílo. […]
 • Pepik Hnátek dorazí i v knižní podobě25. března, 2012 Pepik Hnátek dorazí i v knižní podobě Filmové zpracování jednoho z nejoblíbenějších českých seriálů míří v současné době do kin a sekundovat mu bude i knižní podoba.
 • Hugo objevil kouzlo ilustrací, děj ale kouzlo ztrácí23. února, 2012 Hugo objevil kouzlo ilustrací, děj ale kouzlo ztrácí Knižní předloha pro film Hugo a jeho velký objev získala v roce 2008 Caldecottovu medaili, která se uděluje nejlepším ilustrátorům dětské literatury. Právě několikastránkové ilustrace […]
 • Cynik gentleman16. listopadu, 2011 Cynik gentleman Philip Marlowe je patrně nejvěhlasnějším detektivem americké „drsné školy“. Spolu se Samem Spadem Dashiella Hammetta byl svého času pop-kulturním fenoménem, rozšířeným díky filmovým […]
 • Do Prahy přijedou nepřehlédnutelní Gossip20. června, 2010 Do Prahy přijedou nepřehlédnutelní Gossip Nemá cenu něco tady zapírat. Americká partička Gossip jsou velcí jak co do jejich hudebních počinů, tak do jejich tělesné velikosti (alespoň někteří). Přijďte se o tom přesvědčit 26.6. do […]
 • Co kdybyste mohli opouštět svůj byt jen jediný den v týdnu?27. listopadu, 2017 Co kdybyste mohli opouštět svůj byt jen jediný den v týdnu? Ocitáme se o necelých šedesát let v budoucnosti. Na Zemi už není místo pro sourozence, neboť se lidstvo přemnožilo. Přesto se jeden statečný otec rozhodne nechat svá dívčí sedmerčata […]
 • 18. března, 2013 Irish cultural festival 2013 Přijďte si užít všemi smysly Irsko v Ostravě již po deváté a to na různých místech. Hotel Brioni nabízí irská menu, Bernie´s Irish Pub irskou hudbu, pivo a whisky a Cooltour týden irské […]
 • 31. března, 2009 Trio de Janeiro v Brně Dne 2. dubna se chystá na nově vyladěné scéně Starého Pivovaru (http://www.stary-pivovar.cz/) koncert doporučení více než vhodné kapely Trio de Janeiro (více informací na […]
 • Večer v rytmu bluesové formace ZVA 12-28 BAND21. ledna, 2013 Večer v rytmu bluesové formace ZVA 12-28 BAND Po roce Ostravu opět navštíví zvolenská kapela ZVA 12-28 Band, která se může pyšnit tím, že je považována za unikát nejen slovenské a české scény, ale nepochybně i v evropském měřítku. […]
 • Bratia a Sestry Tour 20103. listopadu, 2010 Bratia a Sestry Tour 2010 Po téměř osmnácti letech od rozdělení federace Čechů a Slováků soubory Tři sestry a Horkýže Slíže přinášejí důkaz o nerozbornosti jednoty a přátelství obou slovanských národů. Během […]