Všechny barvy Lašska

Sbírka Domovní schůze je na první pohled typická zejména svou formální různorodostí. Šatánková projevila ve své „pražské“ sbírce nebývalou básnickou mnohotvárnost, což je v kontextu dnešních literátů tíhnoucích ke specifickým programům či stylům poměrně unikátní.

Autorku tak nemůžeme charakterizovat ani jako poetičku všedního dne, ani jako autentickou přírodní lyričku. Z každého je v Domovní schůzi něco. Jak poznamenává Mirek Kovářík v doslovu sbírky, Domovní schůze je možná určitým básnickým deníkem a já bych doplnil, že autorka v tomto deníku experimentuje s různými formami práce se slovem.

Vedle sebe tak můžeme objevit verše líznuté regionální poetikou, miniaturistické haiku, čistě reflexivní skácelovské variace i bondyovsky primitivní undergroundové říkanky. Široký básnický rozmach je však ve svém důsledku zároveň nejviditelnějším nešvarem, který čtenáře může v rámci interpretace znejistit. Co je vlastně červenou nití autorčina básnického jazyka? napadá nejednoho během četby. Je to snad jakási autorská nejistota, co nutí autorku skákat od lyriky k epice? Nebo se sbírka snaží zachytit určitý průřez tvorbou? Jakou roli ale v tom případě hraje kompozice? Je náhodná?

Ano, s podobnými vnitřními úvahami čtenáře autorka jistě počítá a nejen obsahová, ale i formální nedořečenost činí sbírku zajímavou, čtivou a kvalitní. Jde však o exkurs do čtyřletého období autorčiny tvorby – a v takto široce vymezeném prostoru bylo určitě možné vybrat jednotlivé básně tak, aby z nich lépe vyzařovala vzájemná logika.

zdroj obrázku:http://www.obecspisovatelu.cz

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Obrazy, básně, válka a láska. Nahlédněte do duše slavného básníka8. října, 2023 Obrazy, básně, válka a láska. Nahlédněte do duše slavného básníka Sbírka Kaligramy jednoho ze zakladatelů moderní poezie 20. století Guillauma Apollinaira byla v originálu vydána v roce 1918. Do češtiny bylo přeložených pouze několik kaligramů, které […]
 • Básníkovo vyznání krásné Lauře14. května, 2023 Básníkovo vyznání krásné Lauře Francesco Petrarca (1304 - 1374) byl italský básník a prozaik. Narodil se v toskánském Arezzu, studoval v Monpellieru a v Bologni. Pravděpodobně 6. dubna 1327 na Velký pátek potkal v […]
 • Nadčasová a okouzlující básnická sbírka Maminka25. února, 2023 Nadčasová a okouzlující básnická sbírka Maminka Jaroslav Seifert, který za své dílo v roce 1984 obdržel Nobelovou cenu za literaturu, patří k nejvýznamnějším českým básníkům. Výjimečné místo v jeho tvořbě patří zejména útlé básnické […]
 • Držet břitvu na tepu doby22. června, 2022 Držet břitvu na tepu doby Autor Adam Pýcha napsal tuto básnickou sbírku proloženou několika prózami. Knížka je rozdělená na tři časové úseky. Respektive čtyři, ale to čtvrté je mezičasí. Jinak je to minulost, […]
 • Navštivte Motýlí pavilon Tima Postovita!19. září, 2021 Navštivte Motýlí pavilon Tima Postovita! "Dnešní doba nese známky sémantické vyprázdněnosti. Básník by proto měl dbát na slovo, měl by mu poskytovat bezpečný přístav v moři plném velkých demagogických ryb a manipulativních […]
 • Neklan a jeho nekonečný oceán inspirace18. září, 2021 Neklan a jeho nekonečný oceán inspirace S tím, jak se svět pomalu smiřuje s tím, že koronavirus bude zřejmě trvale součástí naší společnosti, se toto téma dostává i do kultury. Nejinak tomu bylo v případě poslední sbírky […]
 • Protijed jako kritické myšlení14. září, 2020 Protijed jako kritické myšlení Rozhovor s hukvaldským básníkem Neklanem, který v srpnu pokřtil svou novou knihu. Nová sbírka Protijed má na obálce lahev Božkova. Co považuješ za Protijed Ty osobně? Spíše chlast, nebo […]
 • Stárnutí všedního dne2. září, 2020 Stárnutí všedního dne Nová sbírka Kateřiny Bolechové tematicky rezonuje bolestivou všednodenností. Blíže nespecifikovaná Marie (snad maminka, babička, kamarádka?) je zde básnickým objektem, k němuž se vztahuje […]
 • Sbírka Rozhraní vrací čtenáře k lyrice11. dubna, 2020 Sbírka Rozhraní vrací čtenáře k lyrice David Bátor je ve svých sbírkách autentický. S výjimkou Zbuje, kterého oblékl do prajzkého nářečí, je Bátorův rukopis i po letech pevně čitelný – bolestně niterná lyrika s neustále se […]
 • Úzkost vzešlá z popela Slezska18. března, 2020 Úzkost vzešlá z popela Slezska Šenkyplova sbírka Černý vesmírný popel je souhrnem autorovy zhruba desetileté básnické tvorby. Je to znát. Kvalita básní osciluje mezi tematicky sevřenými trojveršími či zdařilými epickými […]
 • Kniha haiku13. ledna, 2020 Kniha haiku Jak Kerouac nepsal jen romány. Hluboce se zajímal i o haiku. Přibližně od poloviny padesátých let 20. století až do své smrti v roce 1969 si tyhle trojverší zapisoval do deníků a […]
 • Sv. Outdoor je patronem putujících…10. října, 2019 Sv. Outdoor je patronem putujících… Teď můžeš vstát a jít, kam tě vede tvé srdce a tvá duše. To jsou slova Svatého Outoora. Toho, co je patronem těch, kteří si myslí, že je lepší být „venku“ než „uvnitř“, zjevuje těm, kteří […]

Aktivista, publicista, pedagog, herec, včelař. Brainstorming mi nikdy moc nešel:)