Od lyričnosti k příběhovosti

klikovac protimluv
Váha a hieroglyfy

Básnická sbírka Váha a hieroglyfy Igora Klikovace je unikátním přiblížením bosenské poezie v českém prostředí. Literatura ze samého srdce Balkánu je pro českého čtenáře zatím jednou velkou neznámou a pokud se už na českém trhu objeví překladová kniha, zpravidla jde o prózu tematicky se věnující rozpadu Jugoslávie.

Klikovac jako básník prochází ve svém výboru pozoruhodným tvůrčím vývojem. Verše z jeho rané sbírky Poslední dny Pekingu (1995) oslavují každodennost a jsou protkány množstvím barvitých metafor (Na skle naproti:dvě hlavy a kousíček/trupu – dívka na klíně chlapce, sekvence/zamlčená v rastru deště a topení tramvaje) a častým motivem je zde pochopitelně válka, i když nikoli prvoplánově, spíše jen coby záblesky ve všední realitě (otcové z daleka přinášejí mapy sundané/ze zdi nějaké školy, a jejich červené tužky, kterými nazítří označují/narostlé břicho vlasti).

Tvorba z nultých let 21. století se již proměňuje. Ve sbírce Skutečnost je vždy jiná se objevují prvky nostalgie, básník vzpomíná na dětství. Verše se prodlužují, metafor ubývá. A postupně se básně z hruškovské úspornosti dostávají do poeticko-surrealistických pásem, z kterých čiší barvy světa a fascinace kulturní různorodostí. Lze si povšimnout francouzských či španělských reálií, Klikovac už není bosňákem, ale světoobčanem.

Současná autorova tvorba je tak něčím výrazně odlišným, než jeho tvorba raná. Z dlouhých textových torz ční náznaky příběhovosti a spíše než jako básně je můžeme číst jako deníky. Lyrický subjekt ustupuje do pozadí a stává se cestujícím koukajícím z okna mezinárodního rychlíku.

Ukázka:
Jules & Jim, exegeze
My tři, nad talířem
čínského jídla
naklonění, osvětlení,
bělostí rýže.

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Sbírka Rozhraní vrací čtenáře k lyrice11. dubna, 2020 Sbírka Rozhraní vrací čtenáře k lyrice David Bátor je ve svých sbírkách autentický. S výjimkou Zbuje, kterého oblékl do prajzkého nářečí, je Bátorův rukopis i po letech pevně čitelný – bolestně niterná lyrika s neustále se […]
 • Úzkost vzešlá z popela Slezska18. března, 2020 Úzkost vzešlá z popela Slezska Šenkyplova sbírka Černý vesmírný popel je souhrnem autorovy zhruba desetileté básnické tvorby. Je to znát. Kvalita básní osciluje mezi tematicky sevřenými trojveršími či zdařilými epickými […]
 • Básnický koncert pro čtyři hlasy19. dubna, 2024 Básnický koncert pro čtyři hlasy Básnická sbírka Čtyři kvartety vypráví o bytí v čase a díky své mnohoznačné a rafinovaně vystavěné kompozici patří k vrcholům světové poezie. Ve čtyřech vzájemně propojených oddílech – […]
 • Spatřil jsem tvou tvář. Básnická sbírka, která získala ocenění Magnesia Litera21. března, 2024 Spatřil jsem tvou tvář. Básnická sbírka, která získala ocenění Magnesia Litera Dne 8. září 1522 dorazila po vyčerpávající tříleté plavbě do španělské Sevilly „poslední zbídačená loď velké Magalhăesovy flotily / přetížená hřebíčkem, / osmnácti muži / a zprávou, / že […]
 • Obrazy, básně, válka a láska. Nahlédněte do duše slavného básníka8. října, 2023 Obrazy, básně, válka a láska. Nahlédněte do duše slavného básníka Sbírka Kaligramy jednoho ze zakladatelů moderní poezie 20. století Guillauma Apollinaira byla v originálu vydána v roce 1918. Do češtiny bylo přeložených pouze několik kaligramů, které […]
 • Básníkovo vyznání krásné Lauře14. května, 2023 Básníkovo vyznání krásné Lauře Francesco Petrarca (1304 - 1374) byl italský básník a prozaik. Narodil se v toskánském Arezzu, studoval v Monpellieru a v Bologni. Pravděpodobně 6. dubna 1327 na Velký pátek potkal v […]
 • Nadčasová a okouzlující básnická sbírka Maminka25. února, 2023 Nadčasová a okouzlující básnická sbírka Maminka Jaroslav Seifert, který za své dílo v roce 1984 obdržel Nobelovou cenu za literaturu, patří k nejvýznamnějším českým básníkům. Výjimečné místo v jeho tvořbě patří zejména útlé básnické […]
 • Držet břitvu na tepu doby22. června, 2022 Držet břitvu na tepu doby Autor Adam Pýcha napsal tuto básnickou sbírku proloženou několika prózami. Knížka je rozdělená na tři časové úseky. Respektive čtyři, ale to čtvrté je mezičasí. Jinak je to minulost, […]
 • Navštivte Motýlí pavilon Tima Postovita!19. září, 2021 Navštivte Motýlí pavilon Tima Postovita! "Dnešní doba nese známky sémantické vyprázdněnosti. Básník by proto měl dbát na slovo, měl by mu poskytovat bezpečný přístav v moři plném velkých demagogických ryb a manipulativních […]
 • Neklan a jeho nekonečný oceán inspirace18. září, 2021 Neklan a jeho nekonečný oceán inspirace S tím, jak se svět pomalu smiřuje s tím, že koronavirus bude zřejmě trvale součástí naší společnosti, se toto téma dostává i do kultury. Nejinak tomu bylo v případě poslední sbírky […]
 • Protijed jako kritické myšlení14. září, 2020 Protijed jako kritické myšlení Rozhovor s hukvaldským básníkem Neklanem, který v srpnu pokřtil svou novou knihu. Nová sbírka Protijed má na obálce lahev Božkova. Co považuješ za Protijed Ty osobně? Spíše chlast, nebo […]
 • Stárnutí všedního dne2. září, 2020 Stárnutí všedního dne Nová sbírka Kateřiny Bolechové tematicky rezonuje bolestivou všednodenností. Blíže nespecifikovaná Marie (snad maminka, babička, kamarádka?) je zde básnickým objektem, k němuž se vztahuje […]

Aktivista, publicista, pedagog, herec, včelař. Brainstorming mi nikdy moc nešel:)