Orbity smrti: Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939-1945

Orbity smrti
Orbity smrti

„Silnější pokolení vypudí slabé, neboť touha po životě ve své poslední podobě vždy znovu rozbije všechna směšná pouta tzv. humanity, aby na její místo nechala nastoupit humanitu přírody ničící slabé, a tak bylo síle uvolněno místo.“
– citace z knihy, str. 77, slova Adolfa Hitlera –

Nesmírně drastické, avšak poučné čtení. Duševně a mentálně postižení lidé stáli vždy na okraji společnosti. Nechtění, méněcenní, izolovaní od zbytku zdravé populace. V minulosti se stávali snadným terčem k nejrůznějším pokusům na lidech, a to dokonce v zařízeních, která o tyto nemocné lidi měla především pečovat. Jenže doby, kdy se studium psychiky člověka teprve rodilo, jsou ty tam a není pádného důvodu, proč tito bezbranní lidé představovali první oběti odpudivé vyvražďovací mašinérie vzešlé z opravdových choroboplodných mozků samotného Hitlera a jeho oddané suity.

Ačkoliv bývá slovo eutanazie překládáno jako dobrá smrt, na představy a samotné činy nacistických zlosynů rozhodně nemůžeme nahlížet z žádného úhlu pohledu pozitivně. Nacistická ideologie mluvila o rasové hygieně (Rassenhygiene) jasně – nebylo zde místo pro jisté zdravé národnostní skupiny, natož pak pro nemocné tělesně či psychicky.

První kroky k vyvražďování postižených lidí na území nacistického Německa, započaly již v roce 1939 tajným programem nazvaným „Akce T4“. Samotné akci předcházelo nařízení ze srpna 1939 Říšského ministerstva vnitra, podle něhož porodní asistentky hlásily všechny nově narozené postižené či znetvořené děti. Od září 1939 byla pak Hitlerem sestavena komise „odborníků“, která na základě jednoduchých dotazníků rozhodovala o životě (nebo spíše smrti) dospělých „bezcenných“ jedinců vedených v péči psychiatrických léčeben, nemocnic a ústavů. Pacienti byli zabíjení různými druhy smrtících injekcí nebo zastřeleni, později pro ně byly zřízeny plynové komory. Celkem bylo v letech 1939 až 1945 zavražděno okolo 270 tisíc postižených.

Tato publikace má za cíl představit ve velmi kompaktní formě důvody a samotný proces provádění eutanázie psychiatrických pacientů v českých zemích v letech nacistické okupace. Pozornost soustředí především na počátek nacistického běsnění v rámci očisty árijského národa, ale také na rozdílný průběh eutanázie v tzv. Říšské župě Sudety a v protektorátu Čechy a Morava. Oběťmi se stali například i pacienti z opavského župního ústavu pro duševně nemocné, což byla část, která mě hodně zasáhla. Opava je mým rodným městem a ve zmiňované psychiatrické nemocnici skoro celý život pracovala moje maminka.

Nejbolestivější byla kapitola věnující se úmrtnosti pacientů, jež se soustředí na eutanázií páchanou na dětech a mladistvých. Šokující pro mne byla rovněž i poslední kapitola, která se věnuje (ne)vyšetřování pachatelů těchto obludných zločinů proti lidskosti v poválečné době. Absurdní a zavrženíhodné nic nedělání…

Text publikace je doplněn podrobným seznamem použité i doporučené literatury, bohatým poznámkovým aparátem pod čarou a množstvím dobových fotografií.

Publikaci je nutné si „dávkovat“, protože číst něco tak nehumánního na jeden zátah by bylo proti zdravému rozumu. Obdivuji autory knihy, že se ponořili do hlubokých vod tohoto nepěkného tématu. Patří jim velké díky za ohromný kus práce, která si zaslouží více pozornosti.

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Academia.

Více z LaCultury...

 • Historie koncentračního tábora Mauthausen11. března, 2024 Historie koncentračního tábora Mauthausen „Mortuorum sorte discant viventes = z osudu mrtvých ať se poučí žijící“ Autor publikace, Rakušan s českými kořeny Hans Maršálek, má k táboru vztah mnohem bližší, než by bylo zdrávo. Byl […]
 • Dvory a rezidence v proměnách času13. ledna, 2024 Dvory a rezidence v proměnách času Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu Akademie věd České republiky oslavilo v roce 2023 desetileté výročí činnosti. Při této příležitosti představili přední […]
 • Zpověď doktora Mengeleho2. července, 2023 Zpověď doktora Mengeleho Knihy Christophera Machta mám velice ráda. Jde za nimi vidět kus dobře odvedené badatelské práce. U této zpovědi však sám autor přiznává, že se jedná o přepis rozhovorů s „Andělem smrti“ […]
 • Sýr a červi20. října, 2022 Sýr a červi „Myslím, že každý věří, že jeho víra je správná, ale není známo, která je správná.“ – citace z knihy, str. 117 – Až když jsem si začala na internetu hledat více informací o mlynáři, o […]
 • Trochu jiná historie očima signatářky Charty 77 17. května, 2014 Trochu jiná historie očima signatářky Charty 77 Ivanka Hyblerová podepsala Chartu 77 jako jedna z prvních. I ona věřila, že se podílí na demokratizačním procesu společnosti a že se nyní celé její rodině bude žít v Praze zase o něco […]
 • Poznejte tajemství římských císařů20. července, 2012 Poznejte tajemství římských císařů Řím byl titánem, v jehož čele stály výjimečné osobnosti. Osobnosti, které se více či méně zapsaly do naší historie. Názory na jejich úlohu, coby jednotlivců, se ale různí. Dokáže a může […]
 • Afrika přece není stát: překonávání stereotypů o moderní Africe11. června, 2024 Afrika přece není stát: překonávání stereotypů o moderní Africe „Jídlo je svrchovaným vyjádřením lásky, jídlem se odpouštějí hříchy a uděluje požehnání.“ – citace z knihy, str. 16 – Název románu Dipa Faloyina „Afrika přece není stát“, který u nás […]
 • Neviditelné ženy: jak data a výzkumy utvářejí svět pro muže17. května, 2024 Neviditelné ženy: jak data a výzkumy utvářejí svět pro muže Jak začít nenávidět muže? Přečtěte si tuto knihu… „Neviditelné ženy“ z produkce nakladatelství Host představuje jedinečnou publikaci s množstvím statistik, které ženám zaručeně zvednou […]
 • Audiokniha Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie24. dubna, 2024 Audiokniha Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie Dokumentární knihu „Životice“ jsem měla možnost přečíst si ihned po jejím vydání v roce 2022. Zasáhla mě, protože vypráví o tragických událostech, které se udály v kraji, ve kterém žiji. […]
 • Ekonomizace prostoru5. dubna, 2024 Ekonomizace prostoru Kniha "Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945" od Richarda Němce se zabývá vlivem nacistického režimu na urbanismus a […]
 • Záliby císařovny Sisi. Nahlédněte do soukromí dámy, která předběhla svou dobu27. března, 2024 Záliby císařovny Sisi. Nahlédněte do soukromí dámy, která předběhla svou dobu Rakouská císařovna Alžběta, která je známá pod svou přezdívkou Sisi, byla ženou mnoha tváří a talentů. Dodnes fascinuje svým citem pro módu a budováním kultu krásy, ale také provozováním […]
 • Tajemství dvorské společnosti9. března, 2024 Tajemství dvorské společnosti Monografie Dvorská společnost, kterou v českém překladu vydalo Nakladatelství Argo, byla poprvé publikována v roce 1969. Jejím autorem je Norbert Elias, jedna z nejvýznamnějších osobností […]