Vězeň na útěku

Vězeň na útěku
Vězeň na útěku

Fascinující svět za vysokými zdmi nepropustných věznic obehnaných ostnatým drátem, zůstává pro mnohé z nás, naštěstí, španělskou vesnicí a můžeme se jen dohadovat, co vše může v tomto prostředí uvězněným vytanout na mysl. Pocházím z Opavy, města, které se „pyšní“ nejen psychiatrickou léčebnou a detenčním ústavem, ale i věznicí, která mi, jako malé holčičce, která kolem těchto vysokých zdí pravidelně chodívala, připadala jako stavba z jiného vesmíru. Totálně nepřístupná, hlídaná ozbrojenci a od dospělých jsme, my děti, slýchávali nejrůznější hrůzostrašné zkazky. Věznice mi proto navždy uvízla v paměti jako místo, kterému se mám co možná nejvíc vyhýbat.

Asi je většině z nás jasné, že hlavním cílem vězeňství je izolovat a uhlídat odsouzeného, který sešel tzv. z cesty. Pokud jsou však tyto cíle jednoznačné, tak nejasné jsou v zásadě prostředky, kterými jich lze dosáhnout. Jak zabránit například útěku či zabránit recidivě? Má se postupovat represivně, nebo více humanizujícím přístupem? I na tyto otázky hledá publikace „Vězeň na útěku“ z produkce Akademie věd odpovědi.

Kniha autorů Tomáše Kubína a Lukáše Dirgy se snaží přijít i na to, proč mají zločinci vůbec potřebu utíkat, přesněji, jaké jsou jejich motivy a důvody. Snaží se je uchopit na konkrétních případech „úspěšných“ útěků známých z Česka, ale i ze zahraničí. Mimoto, přináší pohled z opačného vrubu mince, tedy těch, kteří následně útěkáře řeší a hledají. Kniha nabízí popisy toho, jaké dopady má realizovaný útěk na samotného vězně a potažmo celou věznici, z které se mu tento husarský kousek povedl provést. Zároveň upozorňují na nový fenomén, jenž přichází ruku v ruce s médií a sociálními sítěmi, a tím je adorace útěkářů v očích veřejnosti.

Vězeň na útěku
Vězeň na útěku

Tato odborná publikace je rozhodně zajímavou sondou do prostředí tohoto společensky závažného tématu a já, jako naprostý čtenář-laik, který vstupuje do problematiky vězeňství doslova jako na pole neorané, jsem velice ocenila atraktivní přístup autorů, kterým text podávají. Je dokonale čtivý, zajímavý, podnětný a na první dobrou zaujme. Autoři vychází z ověřitelných dat, na něž v textu dokonce odkazují a za ohromnou přidanou hodnotu předkládaného textu považuji fakt, že se oba autoři do značné míry s daným tématem profesně setkávají. Text je tak čtenáři zprostředkován odborníky na slovo vzatých.

Autoři si vybrali rozhodně netradiční téma, které se snažili zpracovat co nejlépe a v co nejširším pojetí. Rozhodně se jim povedlo odvést kus hodnotné práce, za kterou si zaslouží velký dík. Zároveň však poukazují na potřebu věnovat se následnému podrobnějšímu výzkumu na toto téma.

Na závěr bych sama za sebe chtěla říci, že v žádném případě nejsem příznivcem zachování jakýchkoli svobod odsouzených ve zvlášť závažných případech, jako jsou vraždy, znásilnění, týrání. Těmto bych veškerý komfort odepřela a poslala nejlépe fárat do dolů. Jenže právě zde dostává slovo HUMANITA. Kde se však poděla humanita zločinců? Proč brát ohled na někoho, kdo nebere ohled na nás? Viz současná situace s Breivikem. Ano, v tomto jsem „sto let za opicemi“ a nebojím se to přiznat. A stojím si za tím.

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Academia.

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Pokus o feministický manifest nevyšel14. listopadu, 2023 Pokus o feministický manifest nevyšel Radikální feminismus nikdy neměl na růžích ustláno. Jak dokládá bell hooks, autorka eseje Feminismus je pro všechny, boj se nevedl jen s patriarchátem a jeho vzorci, ale i mezi různými […]
 • Věřit v šelmy4. ledna, 2023 Věřit v šelmy V poměrně útlé knížce autobiografického ražení, nazvané patřičně k danému probíranému tématu „Věřit v šelmy“, kterou u nás v roce 2022 vydalo nakladatelství Neklid, jsou do nejmenších […]
 • Ve společnosti, která o sobě není schopna vyprávět, je obtížné nacházet smysl. Jaká je společnost úzkosti?10. dubna, 2024 Ve společnosti, která o sobě není schopna vyprávět, je obtížné nacházet smysl. Jaká je společnost úzkosti? Lidé dnes mají k dispozici spoustu nástrojů, které by jim mohly pomoct šetřit čas, ale ve skutečnosti téměř nic nestíhají. Dějinné události bez přestání pobíhají kolem a jsou téměř […]
 • Konspirační teorie jako příběh7. dubna, 2024 Konspirační teorie jako příběh Autorská dvojice Tom Phillips a Jonn Elledge nejsou v oblasti literatury faktu žádní nováčci. Oba mají bohaté zkušenosti z médií a první jmenovaný je autorem řady úspěšných knih zabývající […]
 • Ekonomizace prostoru5. dubna, 2024 Ekonomizace prostoru Kniha "Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945" od Richarda Němce se zabývá vlivem nacistického režimu na urbanismus a […]
 • Orbity smrti: Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939-194531. března, 2024 Orbity smrti: Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939-1945 „Silnější pokolení vypudí slabé, neboť touha po životě ve své poslední podobě vždy znovu rozbije všechna směšná pouta tzv. humanity, aby na její místo nechala nastoupit humanitu přírody […]
 • Jak zhubnout břicho23. března, 2024 Jak zhubnout břicho Už i na mne došlo! Nikdy jsem nemusela držet žádnou dietu, nikdy jsem se nevěnovala žádnému sportu, jen občasnému cvičení pro bolavá záda a protahování svalstva. Nicméně situace, věk a já […]
 • Historie koncentračního tábora Mauthausen11. března, 2024 Historie koncentračního tábora Mauthausen „Mortuorum sorte discant viventes = z osudu mrtvých ať se poučí žijící“ Autor publikace, Rakušan s českými kořeny Hans Maršálek, má k táboru vztah mnohem bližší, než by bylo zdrávo. Byl […]
 • Velikost. Rozměry jako klíč k pochopení světa10. února, 2024 Velikost. Rozměry jako klíč k pochopení světa Kniha "Velikost: Rozměry jako klíč k pochopení světa" od Václava Smila je fascinujícím pohledem na různé aspekty velikosti a jejího vlivu na svět kolem nás. Václav Smil, […]
 • Růst. Od mikroorganismů po megapole25. ledna, 2024 Růst. Od mikroorganismů po megapole Kniha Růst: Od mikroorganismů po megapole od emeritního profesora Václava Smila je prostě ohromující nejen svým rozsahem a počtem stran (přes 800 stran), ale především svou nadčasovostí. […]
 • Dvory a rezidence v proměnách času13. ledna, 2024 Dvory a rezidence v proměnách času Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu Akademie věd České republiky oslavilo v roce 2023 desetileté výročí činnosti. Při této příležitosti představili přední […]
 • České podsvětí Josefy Klímy23. listopadu, 2023 České podsvětí Josefy Klímy V knize "České podsvětí" se autor a ostřílený investigativní novinář Josef Klíma vrací do časů, které byly v České republice znamenitém obdobím transformace nejen v politickém, ale i […]