Od vyspělých civilizací k politickému hnutí I.

V 11.  – 13. století se na území dnešní Latinské Ameriky nacházely vyspělé civilizace. Na území dnešního Mexika, Guatemaly, Hondurasu a části Salvadoru se nacházela Aztécká říše, území dnešního Peru ovládli Inkové. Obě tyto civilizace znaly takové materiály, jako jsou kámen, vzácné kovy a polodrahokamy (Aztékové hojně využívali k výrobě obětních nožů a mozaik obsidián). Základním zdrojem obživy bylo kromě zpracování drahých kovů a polodrahokamů zemědělství, vedle těchto činností představovaly významný zdroj financí a materiálu výboje do okolních městských států – podrobené oblasti musely platit tribut v podobě daní a pravidelných dodávek uměleckých předmětů, otroků a dalších materiálů. V čele těchto států stál panovník (tlatoani, inka), který byl zároveň i zástupcem nejvyššího božstva na zemi a velitelem vojsk. Státy byly vnitřně rozčleněny do rodových občin (aylu, calpulli), které se staraly o přerozdělování vyprodukovaných produktů, sociální zabezpečení svých starých a nemocných členů, vzdělání mladé generace a náboženské záležitosti. Styčným bodem mezi občinami a panovníkem byli stařešinové volení každou z rodových občin a vysíláni do státní rady. Jak aztécká, tak incká říše však byly v 16. století vyvráceny Španěly (1525 aztécká a 1531 incká říše).

Po nastolení koloniální nadvlády zůstaly rodové občiny zachovány, ztratily však vliv na náboženské záležitosti a výchovu mladé generace. Indiáni byli přidělováni conquistadorům v rámci encomeniendy (pracovní povinnosti indiánů výměnou za křesťanskou výchovu poskytovanou Španěly) a později i repartimienta (přidělování pracovní síly conquistadorům). Byla rovněž zavedena pracovní povinnost (mita) a povinnost platit daně, těmto povinnostem se však mohli vyhnout pouze indiánští míšenci, které jejich otec uznal jako legitimní potomky. Ti se pak stávali majordomy či řemeslníky.  S příchodem liberálních myšlenek z Evropy v 19. století krátce po získání nezávislosti států Latinské Ameriky na evropském centru se změnilo i postavení indiánů – byla zrušena encomenienda, mita a v rámci liberálních myšlenek i zbytky rodového zřízení.  Zrušení rodových občin znamenalo rozvrácení tradiční indiánské kultury a ekonomiky.

Vznik a vývoj indiánského hnutí a indigenismu jako myšlenkového směru ovlivnily jak vnitropolitické, tak mezinárodněpolitické změny. Vůdcové bojů za osvobození států Latinské Ameriky od koloniální nadvlády se odvolávali na indiánskou historii, vznikala umělecká díla s indiánskou tematikou, různé mozaiky, atd. V mezinárodním kontextu znamenala ztráta vlivu Španělska a Portugalska na státy Latinské Ameriky nastolení politického a ekonomického  vlivu Velké Británie,  spojence kreolů v boji za nezávislost a po skončení první světové války přechod pod ekonomický i politický vliv Spojených států amerických, který přetrval až do druhé poloviny 20. století a počátku 21. století.  (pokračování příště)

Více z LaCultury...

 • „Cítím, že jsem se odtrhl od mladé generace,” říká zpěvák Michal Hrůza4. Leden, 2013 „Cítím, že jsem se odtrhl od mladé generace,” říká zpěvák Michal Hrůza Co chystá bývalý frontman kapely Ready Kirken nového? Jak se mu skládala hudba pro film Lidice? A kdy se dočkáme dalšího alba? Tohle a mnohem více prozrazuje Michal Hrůza v rozhovoru.
 • Útok titánů5. Prosinec, 2014 Útok titánů Stáli jste už někdy proti 50metrovém lidožravém titánovi, a přesto jste měli v hlavě jen jedinou myšlenku— zabít ho? Právě takový je Eren, hlavní hrdina manga komixu Útok titánů z umělecké […]
 • Křížová palba6. Prosinec, 2019 Křížová palba Klasický kriminální román vydaný nakladatelstvím Crew... to jako vážně?! Skandální!  Žádný obrázek, žádný scénář, žádný černobílá skica – prostě jen celé rozvité věty na 444 stránkách? […]
 • Odebrat z přátel23. Červen, 2015 Odebrat z přátel Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku. Dříve všemi obletovaná kráska […]
 • DEEP FOREST legenda na poli world music27. Prosinec, 2012 DEEP FOREST legenda na poli world music Jako pilotní akci nového projektu Top of the world uvádí Palác Akropolis koncert legendárních DEEP FOREST, kteří tak poprvé vystoupí v České republice a představí při tom své nové […]
 • Fřesh Fľesh: hrdina je SKORO tady…10. Březen, 2010 Fřesh Fľesh: hrdina je SKORO tady… Fřesh Fľesh nebo Fresh Flesh je na oko poměrně zajímavý virtuální zine, jak se dovídám na jejich webu, chtějí prezentovat současné mladé české a slovenské umění. Aby toho nebylo málo, […]
 • Je libo psychedelické umění?15. Březen, 2013 Je libo psychedelické umění? Tvůrce beatlesovského filmu Žlutá ponorka ústecký rodák Heinz Edelmann (1934 – 2009) se dočkal zařazení na první místo mezi světovými ikonami tzv. psychedelického umění. Do čela sedm […]
 • Z našeho šuplíku – Vladimír Mičulka20. Říjen, 2013 Z našeho šuplíku – Vladimír Mičulka Jistě si pamatujete na známý "Pamflet na T. K., příležitostného pisálka a mazala, nakladatele, kořalečníka, oběť dřívějších časů a vůbec, co já vím…", který LaCultura před nějakým časem […]
 • Requiem: Upíří rytíř27. Říjen, 2019 Requiem: Upíří rytíř Svět upírů je šílený, dekadentní a především nebezpečný. Lidstvo vzalo už dávno za své, místo něj tu vyvstaly nové rasy, otevřely se pekelné brány. Tento svět vymyslel legendární britský […]
 • Pár slov k dokumentu Dobrý řidič Smetana 4. Únor, 2014 Pár slov k dokumentu Dobrý řidič Smetana Sám název připomínající nám všem navýsost známou figurku dobrého vojáka Švejka by mohl nezasvěceným sugerovat mylnou představu, že jde o nějaký humorný snímek. Diváci znalí žalostného a až […]
 • Festival Ostrava-Picture “překračuje hranice”9. Listopad, 2010 Festival Ostrava-Picture “překračuje hranice” Čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů Ostrava-Picture je poprvé pořádán v rámci projektu "Česko-polská setkání s nezávislým kinem", díky kterému se v Ostravě nebudou […]
 • Co jste o latinskoamerických tancích nevěděli II. – Rumba, cha-cha, calypso, regae5. Září, 2009 Co jste o latinskoamerických tancích nevěděli II. – Rumba, cha-cha, calypso, regae Černí obyvatelé Latinské a Jižní Ameriky nestáli jen u zrodu samby, ale byli tvůrci řady dalších tanců, dnes označovaných za latinskoamerické. Mimořádnou úlohu v tvorbě tanců sehráli […]

Pracující student. Píše převážně o knížkách, politice a Latinské Americe.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*