Hitlerova zpověď: rukopis nalezený po letech

Hitlerova zpoved
Hitlerova zpoved

Německý spisovatel s polskými kořeny Christopher Macht nám v díle „Hitlerova zpověď“, které vydalo nakladatelství Alpress, přináší dochovaný poslední rozhovor vedený mezi židovským lékařem Eduardem Blochem a říšským kancléře a vůdcem Třetí říše Adolfem Hitlerem konaný v berlínském bunkru pouhých pár dní před jeho dobrovolným skonem.

Zápisky doktora se zachovaly pouhou shodou okolností, jak tomu v mnoha případech u historických dokumentů nebývalé hodnoty bývá. Je jisté, že čtené musíme brát s jistou rezervou. Po letech již historici došli k mnohým informacím, které s vyřčeným zde zas až tak úplně nekorespondují, případně je fakticky zpřesňují.

O Hitlerovi je známo, že byl skvělým řečníkem a snad ještě lepším manipulátorem. Jak jinak si vysvětlit jeho až magické umění strhnout v nadšení davy a dostat do deliria doslova celý národ?

Hitler se v rozhovorech rozpovídá o svém nemilém dětství a dospívání v područí despotického otce, o své první platonické a nikdy neopětované lásce, životnímu propadnutí kráse umění (ač si sám uvědomoval, že jeho nejoblíbenější opery vychází z per židovských velikánů) a dotkne se také svému působení ve Velké válce, v níž byl vyznamenán hned několika kříži. Zcela novou informací pro mne bylo konstatování, že byl navržen na udělení Nobelovy ceny za mír, kterou nakonec odmítnul.

Postupně přecházíme k vážnějším tématům, jakými byly zejména jeho utváření politického vůdcovství, kterým neodmluvitelně oplýval. Vyjadřuje se ke vstupu do NSDAP a propuknutí národní revoluce, které mělo za následek jeho ani ne roční pobyt v landsbergském vězení, ve kterém sepsal své slavné, dlouho zakázané, paměti s názvem Mein Kampf.

Došlo však i na mnohem závažnější témata, a to například Hitlerova potřeba zbavit se nepotřebných. Ať už šlo o odstranění žebráků z ulic, seniorů, psychicky či tělesně postižených lidí z ústavů, kteří pouze a jen zabírají místo, a hlavně stáli říši nemalé peníze.

„Na světě má hodnotu jenom ten, kdo patří k dobré rase. Míšení krve je tragédie vedoucí k úpadku kultur. Lidé hynou kvůli ztrátě odolnosti, kterou má výhradně čistá krev.“ – citace z knihy, str. 126 –

Zbavit se zbytečných. To bylo hlavním cílem. Pročistit čistou germánskou rasu od póvlu, jakými byli samozřejmě i Židé. Pro ně si vůbec připravil projekt náhlého významu, aneb, jak se „židovských krys“ zbavit rychle a v co největším počtu. Tento vůdcův největší problém byl vyřešen tzv. konečným řešením židovské otázky, jenž měl na konci války výsledek miliony mrtvých nevinných lidí – mužů, žen, dětí i starců. Jeho nenávist k nízké rase je patrná ve všech odpovědích týkajících se Židů.

Mým prvním a největším cílem bude zničení Židů až do chvíle, kdy, bude Německo úplně očištěno.“ – Adolf Hitler, 1922, (citace z knihy, str. 122)

„Posílám výkvět germánského národa do chřtánu strašné války a bez nejmenších lítosti prolívat jeho drahocennou krev, tím spíš mohu odstranit milióny zástupců nižších ras, množících se jako havěť.“ I z toho důvodu později Hitler zřídí Lebensborny (prameny života), kde se rodí děti esesmanů s ženami čisté germánské rasy. Cílem bylo plodit nordické rasy nadlidí.

Hitler je v průběhu rozhovorů vylíčen jako cholerik, který si uvědomuje, že ztrácí pevnou půdu pod nohama. Obzvlášť mě oslovily popisy jeho tělesných projevů, od třesavky, hysterie, agrese, bezdůvodné zvyšování hlasu a následné uklidnění doprovázené tikavkou. Čímž se autor snažil čtenáři text oživit a přiblížit reálie oněch dob. Podrobně se seznámil se stylem Hitlerova vychloubání, konzultoval jeho chování z nahrávek dokonce s psychology a nastudoval dostupné vůdcovy lékařské posudky. Práce to byla jistě mravenčí, proto si také cením tohoto zvláštně uchopeného díla, které odborná veřejnost často shazuje. Možná pravém, možná neprávem. Laickému čtenáři, který se o téma zajímá na osobní úrovni, však kniha přinese jistě zajímavý vzhled do Hitlerovy psychiky a myšlení.

Doktor Bloch byl Hitlerem po celou dobu války držen „pod zámkem“ v proslulém hotelu Adlon. Ač válku jako jeden z mála Židů přežil, neměl jeho poválečný život dlouhého trvání.

Text je doplněn o mnoho zajímavých dokumentů, statistikami a dobovými články. Na závěr se čtenář může inspirovat bohatým seznamem literatury, z které autor čerpal a ověřoval zjištěná fakta.

Více z LaCultury...

 • Seznamte se s dějinami architektury!8. listopadu, 2023 Seznamte se s dějinami architektury! Stavitelské mistrovství lidstva se jako červená nit vine dějinami od jednoduchých přístřešků z větví a hlíny stavěných 10 000 let před naším letopočtem až po současné futuristické […]
 • Zpověď doktora Mengeleho2. července, 2023 Zpověď doktora Mengeleho Knihy Christophera Machta mám velice ráda. Jde za nimi vidět kus dobře odvedené badatelské práce. U této zpovědi však sám autor přiznává, že se jedná o přepis rozhovorů s „Andělem smrti“ […]
 • Afrika přece není stát: překonávání stereotypů o moderní Africe11. června, 2024 Afrika přece není stát: překonávání stereotypů o moderní Africe „Jídlo je svrchovaným vyjádřením lásky, jídlem se odpouštějí hříchy a uděluje požehnání.“ – citace z knihy, str. 16 – Název románu Dipa Faloyina „Afrika přece není stát“, který u nás […]
 • Ženy z rodu Habsburků. Matky, manželky a dcery1. ledna, 2024 Ženy z rodu Habsburků. Matky, manželky a dcery Během staletí vybudovali Habsburkové říši sahající od hranic Polska až po africké pobřeží. Dokázali to především díky diplomacii a válkám. Nesehrálo ale v jejich bojích a intrikánství svou […]
 • Příběhy českých alchymistů a mystiků28. září, 2023 Příběhy českých alchymistů a mystiků Množství předních alchymistů a mystiků své doby, kteří působili na území dnešního Česka, je ohromující. Právě jim vděčí Česko za jedinečnou atmosféru magična, jež ho odlišuje od ostatních […]
 • zpoved doktora mengeleho3. srpna, 2023 Doktor Mengele a jeho zpověď Doktor Mengele rozhodoval o životě a smrti vězňů v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. Pro své zvrácené experimenty si vybíral zejména ženy a děti, obzvláště ho zajímala dvojčata. […]
 • Řešení české otázky2. května, 2023 Řešení české otázky Za nacistické okupace vytanulo mnoho dnes choulostivých témat týkajících se zejména náboženských a rasových aspektů. Publikace z produkce nakladatelství Epocha s názvem "Řešení české […]
 • Vražedkyně : ženy s krví na rukou31. ledna, 2023 Vražedkyně : ženy s krví na rukou Jsou násilí schopni jen muži? To víte, že ne… Ženy to v celé dlouhé lidské historii neměly nikdy jednoduché. Vzpomeňme například na „náhubky pro semetriky“, odklízení „problematických […]
 • Má přítelkyně30. dubna, 2021 Má přítelkyně Po skandální popravě Anny Boleynové získala místo po boku krále Jindřicha VIII. křehká a jemná Jana Seymourová, někdejší Annina dvorní dáma. Jana je Anniným pravým opakem, a tak místo […]
 • Životní příběh generála Eliáše14. února, 2020 Životní příběh generála Eliáše Alois Eliáš byl generálem a předsedem československé protektorální vlády. Ze své pozice dělal všechno, co mohl, aby Čechům usnadnil jejich nelehký život, který komplikovala a ohrožovala […]
 • Páchat dobro: reportáže o odvaze pomáhat26. června, 2024 Páchat dobro: reportáže o odvaze pomáhat „Jaké to asi je, každou noc usínat se strachem o život.“ – citace z knihy, str. 26 – Expert na mezinárodní rozvoj a novinář Jiří Pasz procestoval plejádu zemí, kde se soustředil zejména na […]
 • Proč věříme dezinformacím: strategická komunikace jako možná cesta z bludného kruhu12. června, 2024 Proč věříme dezinformacím: strategická komunikace jako možná cesta z bludného kruhu „Žijeme ve světě post-pravdy, respektive rozkladu pravdy.“ – citace z knihy, str. 17 – Pojem dezinformace současnou společností rezonuje ve velkém měřítku a mohlo by se tedy zdát, že jde o […]