Milan Paprčka: Ručně malovaným mapám se věnujeme již 15 let

MILAN PAPRČKA, narozený v roce 1979 je pilotem a dobrodruhem. Začal podnikat již v 18 letech a zanedlouho nato založil vydavatelství CBS, které již druhé desetiletí přináší společnostem a samosprávám v České republice
a na Slovensku originální a nezaměnitelné propagační produkty. Je největším vydavatelem ručně malovaných map v Evropě a druhým největším na světě. Edice leteckých knih, jako je tato, je výsledkem jeho velké vášně k létání.

Mezi jeho další záliby patří osobní rozvoj, zimní plavání, cestování na motorce, psaní cestopisů, hra na kytaru a fujaru, příroda a všechny druhy zimních a letních sportů. Je otcem tří krásných dcer. Jeho snem je svojí prací proslavit Českou republiku a Slovensko. Popovídali jsme si s ním o CBS Nakladatelství, www.malovanemapy.cz .

Jak jste se rozhodl podnikat; v čem nyní podnikáte a co vás inspirovalo? Jak začal váš příběh? 

Podnikat jsem začal v 18 letech v roce 1998. Jako živnostník jsem začal s přímým prodejem a jako mladý kluk jsem chodil ode dveří ke dveřím po firmách a úřadech, prodával hudební CD a různé další zboží.

Měl jste podporu ve vašem okolí?

Kvůli podnikání jsem odešel ze školy, takže doma jsem velkou podporu neměl. Musel jsem od začátku přispívat do společné kasy na ubytování a stravu. Když jsem však dokázal, že se zvládnu sám uživit, a ještě finančně pomoci rodině, získal jsem i uznání své mámy.

Co pro vás a firmu bylo v začátcích vašeho podnikání nejobtížnější? Jak jste to vyřešili?

Finanční plánování. Když jsem začal zaměstnávat další lidi a nakupovat zboží, celé jsem si to špatně spočítal. Měl jsem mylný dojem, že peníze, co chodí na firemní účet, jsou už moje. Dvakrát se mi mé podnikání ve dvou různých městech podařilo úplně položit, než jsem se to naučil. Současnou firmu jsem již postavil na zdravějším finančním plánování.

S jakými problémy jste se na začátku potýkali?

První rok podnikání s malovanými mapami byl náročný na náklady. Trvalo osm měsíců, než vyšla první mapa a mohl jsem dodávat a fakturovat zákazníkům. Tehdy mi velmi pomohla má babička, která mému nápadu věřila.

Jak vám vyhovuje podnikatelské prostředí v ČR? Cítíte, že vám hází stát klacky pod nohy?

Podnikám na Slovensku i v České republice. Je to velmi podobné, možná v Česku je to prostřední o něco přátelštější. Je tady jednodušší zařizovat a zjišťovat věci na úřadech. Zažil jsem i daňovou kontrolu a kontrolu živnostenského úřadu a obě byly velmi férové a nesnažily se mě na ničem nachytat. Spíš mi ještě pomohli vše opravit. Možná by Zákoník práce nemusel tak jednostranně chránit zaměstnance, potom se totiž podnikatelé bojí kohokoliv zaměstnat. Také mi vadí neustálá narůstající náročnost administrativy. Kvůli BOZP, GDPR nebo složitým daním se zvyšuje i počet nevýrobních administrativních pracovníků a snižuje se efektivita. Jinak jsem s podnikáním v obou
zemích vcelku spokojený.

Jak jste se dostali do Zlína a proč jste si vybrali právě Zlín? Kde jinde v ČR působíte a jakou formou?

Zlín jsem osobně zvolil, protože je z českých měst nejblíže Bánské Bystrici a je u něj malé sportovní letiště Štípa. A co je nejdůležitější, tímto městem se stále nese duch Tomáše Bati, který je mým hlavním podnikatelským vzorem.

Milan Paprčka, zdroj archiv MP

 

Jaké faktory jsou nebo byly nejdůležitější pro úspěch vaší firmy?

1. Etika mě jako majitele a mých zaměstnanců.
2. Odměna za produkci – za konečný vytvořený produkt, ne za čas strávený v práci.
3. Efektivní prvky přímého projede, na kterém jsem začínal, zavedené do našeho odbytového modelu.
4. Neustálé vzdělávání a zvyšování svých vlastních kompetencí a kompetencí svých lidí.

Co nyní děláte; jaké jsou produkty, které nabízíte?

Našimi produkty jsou edice ručně malovaných map České republiky, http://malovanemapy.cz/, kde už téměř každý český region má svou ručně malovanou mapu a pak také edice Česko z nebe, který ukazuje jednotlivé regiony Česka pohledem pilota letadla, http://www.ceskoznebe.cz/.

Co vše je potřeba ve vašemu oboru podnikání? Jak těžké jsou bariéry při vstupu do tohoto odvětví?

Našim hlavním zdrojem je lidská práce, a člověk, který to s lidmi neumí, by měl s naším způsobem podnikání asi problém. Jsme postaveni na skvělých manažerech, obchodnících, graficích, malířích a fotografech. Na trhu práce je v současnosti nouze o skvělé lidi, ale nám se daří je přitahovat.

Čím jste zajímaví? Čím se odlišujete od konkurence? Ať už jde o vybavení, produkty, postupy, přístup ke klientům nebo cokoli dalšího, co vás napadne…

Většina vydavatelů vydá knihu, má ji na skladě a potom ji prodává. My to děláme opačně. Ještě před vydáním zajistíme přímým prodejem objednávky na 80–90 % nákladu. Našim zákazníkům dáváme podmínky, které se těžko odmítají a pak je to zajímavé pro nás i pro ně.

Kdo je vaše cílová skupina? S kým spolupracujete a proč například zrovna obce?

Naší cílovou skupinou jsou hlavně obce, ale také firmy, zejména ty, které podnikají v cestovním ruchu. V poslední době získáváme stále větší pozornost škol a naše produkty jsou pro ně velmi zajímavé. Obce proto, protože jsou to ony, kdo tvoří region, který právě mapujeme nebo o něm tvoříme knihu. Každá zajímavost v regionu je v katastru nějaké obce. Obce tvoří základ obsahu celého produktu a pro starosty je velmi zajímavé se od začátku podílet na celém projektu.

Jaké zajímavé postupy/technologie používáte, a jak? Jak vám pomáhají?

Výrobě malovaných map se věnujeme už 15 let a naši malíři se za tu dobu stali ve výrobě tohoto díla specialisty. Pomáhají si moderními technologiemi jako je například 3D model krajiny, ale jinak vše dělají poctivě ručně jako ve středověku, jen jsou výsledné mapy o dost přesnější. Vyrábíme i klasické kartografické mapy, zejména v GISu (pozn. geografický informační systém). Já sám létám ve
sportovním letadle a fotografuji zajímavá místa. Za naší výrobou není žádná vesmírná technologie, spíše jde jen o nadšení lidí pro estetiku a originalitu.

Narazili jste v průběhu podnikání na nějaké vážné problémy? Prošli jste nějakou krizí? Jakou? Jak jste ji vyřešili?

Tomáš Baťa říkával, že existuje jen krize morální a od ní se odvíjejí ty další, o kterých s tak často píše v novinách. Já jsem ve svém podnikání řešil vážné problémy vždy, když šla do pozadí moje etika a morální zásady. Tehdy se objevili neplatící zákazníci a nepoctiví zaměstnanci. Taky jsem se tehdy rozvedl a přemýšlel nad ukončením podnikání. Krizi jsem vyřešil tak, že jsem dal do pořádku svou
etiku a potom se postupně daly do pořádku i věci a lidé okolo mě. Krizi je třeba vždy řešit od sebe.

Milan Paprčka2, zdroj:archiv MP

Jsou problémy, které přetrvávají?

V současnosti jsou našimi problémy výzvy, které je třeba řešit. Například potřebujeme 20 obchodníků – regionálních projektových manažerů, abychom pokryli všechny oblasti ČR a máme jich jen 10. Máme pro ně atraktivní práci se zajímavým ohodnocením, ale řeším problém, jak to těm nejlepším dát vědět. Konkurence na trhu práce je velká a překřičet ji není lehké, takže hledáme vhodné kanály.

Co vnímáte jako riziko pro své podnikání? Co mu naopak pomáhá nebo může pomoci? S jakými
překážkami se setkáváte?

Při odbytu způsobem přímého prodeje nemáme sezónnost, vše závisí na aktivitě regionálního projektového manažera. Máme velké množství odběratelů, kterým prodáváme za relativně malé sumy. Nejsme závislí na eurofondech a státních zakázkách. A tuto filozofií chceme držet i nadále. Takto totiž nejsme ve velkém riziku.

Jaké máte plány do budoucna? V horizontu roku a dále. Co je případně může podpořit nebo
naopak zbrzdit?

Rád bych ve Zlíně založil první Muzeum ručně malovaných map v Evropě. Vydali jsme už stovky různých titulů a rádi bychom proces výroby těchto map nebo některé zajímavé kousky představili široké veřejnosti. Nemáme na to vhodné prostory, takže čekám, až se nějaké objeví. Také bych produkt rád rozšířil do zahraničí, hlavně Balkán mě velmi láká.

Co byste udělal jinak, kdybyste musel začít od nuly? Co byste poradil sám sobě, kdybyste měl možnost vrátit se do chvíle, kdy jste začínal?

Začít znovu bych se nebál, i kdybych přišel o všechen majetek. Mám už mnoho schopností, vědomostí a zkušeností, které mi už nikdo nevezme. Podnikání bych uměl rychle vybudovat znovu. Sám sobě bych při svých začátcích poradil: „Nedělej kličky, buď vždy čestný, s poctivostí nejdál dojdeš.“

Co byste poradil začínajícím podnikatelům? Jaké poselství byste jim chtěl předat?

To stejné: „Nedělej kličky, buď vždy čestný, s poctivostí nejdál dojdeš.“ A také: „Radši riskuj chybu a něco udělej, než abys měl stále plánovat a plánovat, než jednou něco začneš.“

Když se ohlédnete zpět, které momenty považujete za klíčové? Která rozhodnutí a kroky vás
přivedly tam, kde jste dnes?

Rozhodnutí nepokračovat na vysoké škole a začít s přímým prodejem. Tento způsob prodeje mě zocelil tak, že jakýkoliv jiný mi připadá velmi jednoduchý. Rozhodnutí přestat být živnostníkem, jít do rizika, založit firmu, investovat peníze a zaměstnat lidi. Rozhodnutí neustále se vzdělávat. Každý rok dávám hodně peněz do školení sebe a svých lidí a tyto investice pokládám za nejvýnosnější.

Na co jste ve své práci hrdý?

Jsem hrdý na originální produkty, které za námi zůstávají. Také na téměř stovku lidí, kterým dáváme práci v Česku a na Slovensku. Pro mnohé je naše firma ostrovem zdravého rozumu a příjemného prostředí a do práce chodí velmi rádi.

Čemu všemu se věnujete, kromě podnikání?

Mám dvě krásné dospívající dcery z prvního manželství. Z druhého vztahu máme rok a půl staré děvčátko a dalšího drobečka. Svým dětem se snažím být dobrým příkladem. Mám mnoho zájmů a koníčků. Od dětství plavu a posledních 10 let se věnuju hlavně zimnímu plavání. V zimě také lyžuji a chodím na skialp. V létě je to pak kromě plavání taky běh a cyklistika. Od puberty jezdím na motorce a procestoval jsem na ní téměř celou Evropu. Cestuju i jinými způsoby, nejnověji v obytném autě s celou rodinou. Píšu cestopisy, mnoho z nich získalo zajímavá ocenění. Vydal jsem je i ve formě knihy. Právě mám rozepsanou knihu o svém podnikání. Jsem pilotem a tento koníček si přenáším i do práce, když firmu zásobuji leteckými fotografiemi pro naše produkty. Mým snem je mým malým sportovním letadlem obletět severní polokouli.

 

Korektura: K.Ch.

obrazový materiál z archivu MP byl použit se souhlasem respondenta

 

 

 

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Čas na výpověď aneb Manuál online podnikání pro ženy29. března, 2024 Čas na výpověď aneb Manuál online podnikání pro ženy Přemýšlíte nad tím, že skončíte v práci, začnete podnikat, vyděláte peníze, budete pracovat, kde jen budete chtít, a změníte svět? Pokud ano, načerpejte inspiraci od Amy Porterfield, […]
 • Od VIZE k ZISKU16. února, 2022 Od VIZE k ZISKU Staré české přísloví praví: "Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě". Opravdu?  Možná to platívalo za dob naších prababiček, ale dnes, kdy konkurence nespí? Pro kováře byl […]
 • Zcela legální daňové triky 20221. února, 2022 Zcela legální daňové triky 2022 Blíží se nám daňová přiznání z daně z příjmů. Mnohým z nás vrtá hlavou, jak platit menší daně. Kdo by dobrovolně chtěl ze svých daní financovat Instagram naší Alenky Schillerové. Snad její […]
 • Začni vydělávat na tom, co tě baví4. ledna, 2022 Začni vydělávat na tom, co tě baví Nastartovat dlouho odkládaný projekt či podnikání do 30 dnů zní skutečně moc hezky. Kde však začít? Znáte to, v hlavě nosíte nápad po mnoha měsíců či let. Ne a ne ho realizovat. […]
 • Dvojitá výhra3. ledna, 2022 Dvojitá výhra Rozmohl se nám tady jeden nešvar. Pracujeme nonstop, zapomínáme žít, jsme nespokojení a obětujeme vztahy kvůli práci. Bortí se nám nejen vztahy s přáteli, v rodině, rozvádíme se. […]
 • Krize jako příležitost31. prosince, 2021 Krize jako příležitost V roce 2020 udeřila pandemie COVID 19 v plné parádě na nepřipravené lidstvo. Státy se zavíraly světu. Vlády vyhlásily lockdown. Život se zastavil.  Miliony lidí najednou nemohli vykonávat […]
 • Yvona Bednarová na Čaji o páté10. července, 2019 Yvona Bednarová na Čaji o páté Yvona Bednarová je nadějná česká spisovatelka, která se věnuje psaní dětských knih. Co ji přivedlo ke psaní, na jakých příbězích pracuje a zkoušela psát i něco jiného než četbu pro […]
 • Václav Dvořák na Čaji o páté22. února, 2019 Václav Dvořák na Čaji o páté Václav Dvořák napsal knihu a našel pro ni vydavatele. Smlouva, kterou dostal, se mu však nelíbíla, a když si chtěl vyjednat změny, dostal "vyhazov." Nevzdal se a knihu vydal samonákladem. […]
 • Dominik Landsman na Čaji o páté1. února, 2019 Dominik Landsman na Čaji o páté Znáte ho jako moderního fotra. Není však jen mužem, který se svým synem Čenkěm (ne)dobrovolně absolvoval mateřskou dovolenou, věnuje se i psaní pohádek a politické satiry a právě dokončuje […]
 • Meik Wiking na Čaji o páté22. června, 2018 Meik Wiking na Čaji o páté Meik Wiking je ředitelem Institutu pro výzkum štěstí, výzkumným partnerem Světové databáze štěstí a zakládajícím členem Latinskoamerické sítě pro politiku pohody a kvality života. V Česku […]
 • Sabine Dittrich na Čaji o páté1. června, 2018 Sabine Dittrich na Čaji o páté I když je Sabine Dittrich německá spisovatelka, má velmi ráda Česko a taky má spoustu českých přátel. Minulý rok vyšla v Mladé frontě její kniha Potomci mlčení a tenhle rok byla Sabine […]
 • Sabina Zelená na Čaji o páté2. března, 2018 Sabina Zelená na Čaji o páté Sabina Zelená začala o spisovatelské kariéře snít snad už v době, kdy si poprvé uvědomila, že knihy, předtím než se objeví na pultech knihkupectví, musí někdo napsat. Nedávno jí vyšel […]

"Nikdy nejsi moc starý na to, abys mohl začít znovu snít nebo se vydat za dalším cílem." C.S. Lewis