Science Communication: Úvod do komunikace vědy

Uvod do komunikace vedy
Úvod do komunikace vědy

„Věda není dokončena, pokud není komunikována.“
– citace z knihy, str. 63 –

První česky psaná publikace o tom, proč je důležité otevřeně prezentovat, šířit, sdělovat a popularizovat složité výstupy výzkumné činnosti směrem k široké veřejnosti, a jak to dělat co nejsrozumitelnější formou. Publikace je určena širokému spektru uživatelů – vědcům, akademikům, doktorandům, studujícím, administrátorům projektů, ale i institucím, pracovníkům z oddělení public relations, novinářům či publicistům. Prostě všem, kterých se nějakým způsobem dotýká popularizace vědy.

„Vědec, který nepopularizuje vědu, není vědcem třetího tisíciletí. Je jeho povinností vysvětlovat široké veřejnosti, co dělá.“
– citace z knihy, str. 6 –

 „Využívejte každé příležitosti, kde můžete mluvit o svých výzkumech, nejvíce se naučíte praxí.“
– Malcolm Love, citace z knihy, str. 16 –

Zdroj: autor
Zdroj: autor

Publikace je rozdělena do patnácti kapitol a obsahuje příklady dobré i špatné praxe, a to jak z Česka, tak zahraničí. Právě sdílením dobré praxe, ale i toho, co se nepovedlo, se zlepšujeme a posouváme dál. Kniha je doplněna o rozhovory s experty, kteří se dané problematice věnují, a to z rozličných perspektiv. Jmenovitě jde například o Jiřího Grygara, Petra Bilíka, Fionu Fox, Malcolma Love, Ondřeje Dostála a další.

Komunikace vědy není pouze nějakou módní frází, ale naprostou nutností. Komplikované vědecké výstupy lze otevřeně komunikovat hned na několika různých úrovních – na úrovni individuálního vědce, na úrovni dané instituce, její součásti, či projektu, ale také na úrovni většího územního celku – regionu, národního státu, popřípadě sdružení států.

Důležité je nepodceňovat mediální obraz, protože špatná a nezáživná komunikace devalvuje vědecké výsledky a poznatky. Moc dobře víme, kdy jsme se sami pro něco nadchli – bylo to díky zanícenému propagátorovi, který nás zaujal svým zapálením pro věc a uchvátil svým živým vyprávěním na dané téma. Pro správný dopad na posluchače je potřeba, aby se nekomunikovala pouze holá fakta, ale aby bylo publikum vtáhnuto přímo do děje. Příběhem utváříme zájem u nadšenců, ale i u laické veřejnosti, která se dosud o problém nijak zvlášť nezajímala.

Čtenář je seznámen se základními pojmy, které s komunikováním vědy souvisí, nastiňuje nejdůležitější otázky, které si musí vědec při medializaci svého výzkumu položit a zodpovědět, ať už se jedná o otázku, komu chce informace předat, tedy na jakou cílovou skupinu se zaměřuje, či jaké k tomu využije kanály a nástroje. Všechny tyto zásadní kroky by měly být vypracovány v tzv. komunikační strategii.

Kniha je doplněna o pestrou škálu fotografií a celkově může výše zmiňovaným posloužit jako kvalitní souhrn zkušeností, jak věci v komunikování vědy a její medializaci dělat, anebo naopak nedělat. Pro lidi z „branže“ kniha nic moc nového nepřinese, ale může se stát užitečným sumarizovaným přehledem o tom, na co si dát při své práci pozor.

Více z LaCultury...

 • Páchat dobro: reportáže o odvaze pomáhat26. června, 2024 Páchat dobro: reportáže o odvaze pomáhat „Jaké to asi je, každou noc usínat se strachem o život.“ – citace z knihy, str. 26 – Expert na mezinárodní rozvoj a novinář Jiří Pasz procestoval plejádu zemí, kde se soustředil zejména na […]
 • Afrika přece není stát: překonávání stereotypů o moderní Africe11. června, 2024 Afrika přece není stát: překonávání stereotypů o moderní Africe „Jídlo je svrchovaným vyjádřením lásky, jídlem se odpouštějí hříchy a uděluje požehnání.“ – citace z knihy, str. 16 – Název románu Dipa Faloyina „Afrika přece není stát“, který u nás […]
 • Naše těla, jejich bojiště: příběhy žen z války12. března, 2024 Naše těla, jejich bojiště: příběhy žen z války „Válka se děje lidem jednomu po druhém. Děje se ale různým způsobem a smrt nemusí být to nejhorší.“ – citace z knihy, str. 227 – Děsivá výpověď žen, které se staly oběťmi válečného […]
 • Kokrhání Kohoutů, pláč psů6. července, 2023 Kokrhání Kohoutů, pláč psů „V každé rodině byl někdo, kdo přežil, ale do života se nevrátil.“ – citace z knihy, str. 36 – Polský reportér Wojciech Tochman pro mne není neznámým. Poměrně nedávno jsem se dostala k […]
 • Ti nejhorší vyprávějí svůj příběh9. března, 2023 Ti nejhorší vyprávějí svůj příběh Tak tohle byla silná káva. Ač kniha poprvé vyšla už před více než 20 lety, teprve nyní se do rukou čtenářů dostává díky nakladatelství CPress české vydání tohoto knižního bestselleru […]
 • Temná hmota5. listopadu, 2023 Temná hmota "Temná hmota" od autora Blake Crouche je knihou, která vás vtáhne do fascinujícího světa vědy a existenčních otázek. Tato kniha je jednou z těch, které vás nepustí až do poslední stránky, […]
 • Stručné odpovědi na velké otázky3. listopadu, 2023 Stručné odpovědi na velké otázky "Stručné odpovědi na velké otázky" představuje nejen významné vědecké myšlenky Stephena Hawkinga, ale i jeho životní filozofii. Slavný teoretický fyzik se v ní věnuje velkým otázkám, které […]
 • Umění nemoci29. dubna, 2023 Umění nemoci S oblibou si přejeme zdraví. Každý ví, že zdraví je důležité.  Jen zdravý jedinec si dokáže život opravdu užít a je lépe připraven na překonání překážek. Jsme si důležitosti zdraví  […]
 • Vizionáři fotografie3. ledna, 2023 Vizionáři fotografie Fotografie má fascinující moc zaznamenat okamžik v našem životě. Fotografie může sloužit buď k zachycení reality, nebo k vytvoření uměleckého díla. Umělečtí fotografové dokáží zachytit […]
 • 19. srpna, 2016 Hledá se: mladý vědecký talent Pakliže patříte mezi studenty (či dokonce již absolventy) magisterského oboru, pro které není závěrečná práce jen cílovou stanicí studia, můžete se přihlásit do soutěže nakladatelství […]
 • L´UNDERGROUND: Tentokráte ve městě26. července, 2010 L´UNDERGROUND: Tentokráte ve městě Pravidelná rubrika L´Underground Vás zve do skrytých zákoutí a undergroundového labyrintu kultury z celého světa. Co se v současné době děje zajímavého a co nás ještě čeká? Nebojte se, […]
 • Mamas & Papas – film pro silné povahy a křehké duše12. května, 2010 Mamas & Papas – film pro silné povahy a křehké duše Alice Nellis se po divácky úspěšných a kritikou oceňovaných filmech jako Ene bene nebo Tajnosti opět vrhla na nový námět. Tentokrát se snaží ukázat problematiku rodičovství a vztahů. […]