„Slovensko Slovákom, Palestína židákom“

Sáhnout po knize z nakladatelství „Academia“ je bezesporu dobrý tah. A ani v tomto případě to není jinak. Edice „Historie“ si pro náruživé čtenáře zabývající se minulostí přichystala publikaci od Hany Kubátové „Nepokradeš“, která poukazuje na spektrum reakcí slovenské veřejnosti na pronásledování Židů. Pronásledování Židů za 2. světové války a jejich masové vyhlazování v plynových komorách patří k nejtemnějším stránkám novodobé historie. Tímto tématem tak trochu otevíráme i Pandořinu skříňku Česko-slovenských vztahů, které – přiznejme si – za společného soužití nebyly vždy zcela idylické.

Hana Kubátová, Ph.D. (nar. 1980)

je povoláním historička, pracuje jako odborná asistentka na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala dlouhodobé výzkumné pobyty, např. na Telavivské univerzitě v Izraeli nebo v Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, D. C., USA. Přednáší dějiny Židů ve střední Evropě a teorii antisemitismu. Do povědomí české odborné veřejnosti se dostala prostřednictvím svých odborných studií, které se zabývají sociálními dějinami holocaustu, míněním veřejnosti v nedemokratických režimech a reflexí holocaustu v poválečném Československu.

Proč i dnes vzbuzuje téma holocaustu takové vášně? Jedním z důvodů je skutečnost, že na otevírání některých témat a jejich hlubokou reflexi chybí jednoduše odvaha. Přizná si otevřeně Slovensko (tehdy Slovenský štát), že bylo jedním z nejvstřícnějších států, který nejenže Židy vydával z větší části z vlastní iniciativy, ale navíc za jejich odvoz nacistickému Německu z vlastního podnětu platil (500 říšských marek za každého deportovaného Žida s tím, že se nikdy nevrátí zpět na Slovensko)? Autorka se ve své práci pokusila přispět k vyrovnání se s minulostí její odbornou analýzou (analýza nálad a postojů slovenské veřejnosti se opírá o tyto primární zdroje: situační zprávy okresních náčelníků, oficiální periodika, protistátní letáky, svědectví a poválečné paměti) a zaplnila tím mezery v dosavadním historickém výzkumu holocaustu na Slovensku.

Reakce majoritní společnosti na diskriminaci Židů je nutné zkoumat v širším kontextu nálad a postojů, především nespokojenosti, nebo naopak projevů loajality s politickým režimem, s čímž souvisí reakce veřejnosti na důležité domácí a vnější události ve státě. Kniha se zaměřuje zejména na hospodářské a sociální aspekty, tzv. řešení židovské otázky na Slovensku. Pozornost je věnována zainteresovanosti slovenské společnosti na sociálním a ekonomickém vyloučení Židů v kontextu celé škály reakcí veřejnosti na protižidovskou politiku státu: od spolupachatelství přes apatii a nezájem o osud Židů, až po aktivní pomoc židovským spoluobčanům.  

„(…) Štát môže, ba v dnešních okolnostiach, keď židia svojim vplyvom opanovali celý verejný a hospodársky život a tým celú nežidovskú spoločnosť rovno ohrožujú, aj musí vyradiť židov z hospodárského a verejného života. Ináč zničia celé kresťanské společenstvo. Žid presiaknutý učením Talmudu je nebezpečný. (…) Podľa Talmuda nežid ani nie je člověk, ale akoby hovädo bez všetkého práva.“ Rozhovor z 10. února 1939 v deníku „Slovák“ s provinciálem jezuitů páterem Rudolfem Mikušem, str. 106–107.

Arizace, poslední slovenské tabu! Vznik Slovenského štátu znamenal v tehdejší válečné Evropě zajištění až téměř do konce války na tehdejší poměry blahobyt. Hlavní zdroje materiálního vzestupu slovenského obyvatelstva byly vedle zabavení českého majetku i arizace židovského majetku. Hana Kubátová uvádí hned několik konkrétních případů rozkrádání židovského majetku ve prospěch státu a místních obyvatel, nehrála vůbec roli odbornost uchazečů nebo jejich kvalifikace. Skutečným měřítkem byly vlivné známosti, společenské postavení a podpora strany (HSĽS) a gardy. To mě přivádí na film z roku 1965 „Obchod na korze“, který popisuje kam až dojde lidská malost a zbabělost v situaci tísně. Film dokazuje, že majorita dokáže vzorně poslouchat, dokáže projevit až nehraničící nelidskost místo toho, aby ve chvíli zásadního rozhodnutí projevila odvahu. Té bohužel není většina schopna.   

„Samostatnou kapitolou jsou stížnosti a udání. Rovněž zde je potřeba mít na paměti několik skutečností. Za prvé, ve slovenském státě, podobně jako v nacistickém Německu, neexistoval žádný specifický zákon, který by obyvatelům přikazoval donášet informace na druhé. Za druhé, neexistence takového zákona ještě neznamená, že by oficiální místa udání, nářky a stížnosti obyvatelstva odmítala. Posuzována byla i zjevně neopodstatněná anonymní udání. (…) Pomocí takových dopisů totiž mohli jednoduše »vyhrát spory, vyrovnat účty, splatit dluhy, zbavit se nepříjemných lidí, vše s pomocí Gestapa«.“ str. 230

Přiznám se, že závěr se mi píše dosti těžce. Židovská problematika na Slovensku je značně komplikovaná i pro samotné slovenské židovské historiky. Hodnotit existenci Slovenského štátu není rozhodně jednoduchá úloha. Na Slovensku v letech 1939–1945 panoval neskutečný chaos zapříčiněný dobou, změnou politických názorů, válečným stavem, ale také vojenskými úspěchy na východní frontě. Ať již Slovensko bylo více či méně suverénním státem, pokud Německo a jeho spojenci vyhrávali, bez větších tlaků Třetí říši Slovensko následovalo a postavilo židovské obyvatelstvo mimo zákon. Roku 1941 byl vydán tzv. „Židovský kodex“ (přikládám celý text slovenského Židovského kodexu: http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf, na škodu není si přečíst i „Seznam slovenských židovských zákonů“: http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf), který měl předobraz v Norimberských zákonech, avšak zatímco v německém tisku vyvolal židovský kodex pochvalnou reakci, u slovenské veřejnosti vzbuzoval spíše rozpaky.

Antisemitismus na Slovensku, zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz
Antisemitismus na Slovensku, zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz

První vlna deportací započala roku 1942 na popud předsedy vlády Vojtěcha Tuky (na Slovensku se používal verš: Tiso – Tuka, jedna ruka, jehož autorem byl sám Tiso). Židovská otázka znamená jednu z nejkomplikovanějších událostí existence Slovenské republiky. Z knihy jasně vyplývá, že ne každý z Německých spojenců byl ochoten se zbavit svých spoluobčanů, a ještě za to zaplatit (na území Slovenska fungoval silný partyzánský odpor). Ani teď, ve 21. století, nikoho tato problematika nenechává v klidu spát, vyvolává a bude vyvolávat řadu vášnivých dohadů.

Kniha „Nepokradeš“ vychází z disertační práce, kterou autorka po šesti letech shromaždování pramenů, psaní a přepisování úspěšně obhájila na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Asi největším přínosem kromě srozumitelnosti, logické stavbě práce, se pro mě stává bezpočet odkazů na primární zdroje, ze kterých Hana Kubátová čerpala, knihy zabývající se touto problematikou, ale také tehdejší tisk, zákony či internetové zdroje. Publikace formou podložených faktů zrekonstruovala nejdiskutovanější období vzájemných dějin, tato skutečnost může být pro všechny zúčastněné prospěšná, mohou pomoci objasnit či změnit náhled na události popisované v této inkriminované době.

Autor: Hana Kubátová

Název knihy: Nepokradeš! Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938–1945

Nakladatelství: Academia

Rok vydání: 2013

Počet stran: 268

Doporučená cena: 285 Kč

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Ekonomizace prostoru5. dubna, 2024 Ekonomizace prostoru Kniha "Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945" od Richarda Němce se zabývá vlivem nacistického režimu na urbanismus a […]
 • Orbity smrti: Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939-194531. března, 2024 Orbity smrti: Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939-1945 „Silnější pokolení vypudí slabé, neboť touha po životě ve své poslední podobě vždy znovu rozbije všechna směšná pouta tzv. humanity, aby na její místo nechala nastoupit humanitu přírody […]
 • Historie koncentračního tábora Mauthausen11. března, 2024 Historie koncentračního tábora Mauthausen „Mortuorum sorte discant viventes = z osudu mrtvých ať se poučí žijící“ Autor publikace, Rakušan s českými kořeny Hans Maršálek, má k táboru vztah mnohem bližší, než by bylo zdrávo. Byl […]
 • Vězeň na útěku24. února, 2024 Vězeň na útěku Fascinující svět za vysokými zdmi nepropustných věznic obehnaných ostnatým drátem, zůstává pro mnohé z nás, naštěstí, španělskou vesnicí a můžeme se jen dohadovat, co vše může v tomto […]
 • Růst. Od mikroorganismů po megapole25. ledna, 2024 Růst. Od mikroorganismů po megapole Kniha Růst: Od mikroorganismů po megapole od emeritního profesora Václava Smila je prostě ohromující nejen svým rozsahem a počtem stran (přes 800 stran), ale především svou nadčasovostí. […]
 • Dvory a rezidence v proměnách času13. ledna, 2024 Dvory a rezidence v proměnách času Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu Akademie věd České republiky oslavilo v roce 2023 desetileté výročí činnosti. Při této příležitosti představili přední […]
 • Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse13. listopadu, 2020 Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse Díky pátečnímu home office jsem v deset ještě v pyžamu, když zazvoní pošťačka. Žlutá bublinková obálka je pěkně těžká. Aby ne - skrývá se v ní PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY z nakladatelství […]
 • Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat?3. listopadu, 2020 Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat? Je to už nějakou dobu, co číhám, až vyjde nějaká nová šikovná kniha o houbách, kterou bych mohla věnovat své dobré známé. Zatímco v naší rodině se odjakživa sbíraly jen praváky, babky a […]
 • Trilobiti ve světle poetických metafor24. srpna, 2020 Trilobiti ve světle poetických metafor Představte si šamanský rituál, při němž indiáni přivolávají déšť. Tančí kolem ohně, vynášejí magické formule, přinášejí oběti. A druhý den skutečně začne pršet. Zázrak? Důkaz existence […]
 • Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita?10. července, 2020 Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita? Nakladatelství Dokořán spolu s nakladatelstvím Academia vydávalo vázanou knihu Geodiverzita a hydrodiverzita, jejímiž autory jsou  český přírodovědec Vojen Ložek, jeho student - a snad […]
 • Obohaťte svůj život o trvalky9. července, 2020 Obohaťte svůj život o trvalky Nakladatelství Akademie permakultury, pobočný spolek spolku Permakultura CS, vydává brožovanou publikaci Trvalky. Ta je sestavena z 11 článků na v současnosti tolik zmiňované téma […]
 • Peklo v Dulczském lese22. listopadu, 2019 Peklo v Dulczském lese Akademická práce Jana Grabowského je tnutím do živého a v Polsku po více než sedmdesáti letech vzbudila živou debatu o tom, do jaké míry byli Poláci spolupachateli holocaustu a do jaké […]