Ve společnosti, která o sobě není schopna vyprávět, je obtížné nacházet smysl. Jaká je společnost úzkosti?

files e 5627 spolecnost uzkosti
Obálka knihy, Zdroj: hostbrno.cz

Lidé dnes mají k dispozici spoustu nástrojů, které by jim mohly pomoct šetřit čas, ale ve skutečnosti téměř nic nestíhají. Dějinné události bez přestání pobíhají kolem a jsou téměř okamžitě zapomenuty, protože z nich není možné sestavit smysluplný příběh. Podobné je to i s lidským životem roztříštěným do mnoha přítomností. 

Vzniká tak zvláštní časový paradox. Pořád se něco děje, ale zároveň se nic nemění. Tato „zběsilá strnulost“ je pak příčinou úzkostných stavů a deprese, jejichž diagnóz rok od roku přibývá. Jaký je původ tohoto paradoxu? Mizení prostoru politiky coby společenského synchronizátoru a místa vyprávění o minulosti i vytváření představ o budoucnosti. Vzniklé vakuum zaplnily informace, zboží, zážitky a chronická úzkost ze skutečnosti, že nic z toho nedává pořádné smysl.

Autorem knihy Společnost úzkosti, kterou vydalo Nakladatelství Host, je Jan Géryk. Géryk vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní působí jako akademický pracovník v Ústavu státu a práva AV ČR a jako právník v neziskové organizaci R-Mosty. Jeho publicistické texty se objevují nejčastěji v Salonu Práva. Byl jedním z editorů knihy o převratu roku 1989 Otisky sametové revoluce. Společnost úzkosti je jeho první knihou. Známý je i jako stand-up komik.

Kniha se nečte snadno, ale pokud vytrváte, nabídne vám komplexní pohled na některé z problémů, kterým jako společnost čelíme.  Kulturní aspekty, politika, technologie, životní tempo, krize soustředění, individualizace, problematika sociálních sítí, minulost a budoucnost – na to všechno se autor zaměřil. Jeho úvahy, z nichž některé jsou mimořádně trefné, přináší spoustu podnětů k zamyšlení a nutí nahlížet na popisované jevy z různých úhlů. Zatímco s některými z nich nebudete ani v nejmenším souhlasit, další vám budou připadat pravdivé a dokonale vystihující podstatu problému.

Jediné, s čím mám trochu problém, je romantizování historie a tvrzení, jak bylo v minulosti všechno lepší a snadnější a tak dále. Jistě, každá doba přináší specifické problémy a výzvy, kterým lidé museli čelit, ale nevěřím, že v minulosti byl život jednodušší. To, že v současnosti není společnost o sobě schopná vyprávět, také neznamená, že to tak bude napořád. Možná je potřeba jen určitého odstupu, který pomůže zformulovat myšlenky a najít ta správa slova.

files e 5627 spolecnost uzkosti
Obálka knihy, Zdroj: hostbrno.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

"Nikdy nejsi moc starý na to, abys mohl začít znovu snít nebo se vydat za dalším cílem." C.S. Lewis